divendres, 14 de gener de 2011

Concurs per al Cartell i Programa del Carnaval 2011

Us adjunto les bases de participació per si hi esteu interessats/des.

Hi ha un primer premi dotat amb 300 € i un accèssit dotat amb 100 €.

CONCURS PER AL CARTELL I PORTADA DEL PROGRAMA DEL CARNAVAL DE CUBELLES 2011

1. El tema serà, EL CARNAVAL DE CUBELLES.
2. L’obra pot ser en qualsevol tècnica artística. La utilització de colors serà lliure.
3. L’obra ha de ser vertical. La mida serà 35x50 cms. Al cartell obligatòriament hi ha
de figurar el text: “CARNAVAL DE CUBELLES 2011. Del 3 al 9 de març”. Caldrà
reservar un lloc on es pugui incloure el logo de l’Ajuntament de Cubelles.
4. El màxim d’obres amb els quals podrà concórrer cada participant no excedirà de
dos.
5. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el dia 24 de gener de 2011 a les 14 hores.
Els treballs, que hauran de ser inèdits, seran lliurats a la Regidoria de Festes i
Tradicions de l’Ajuntament de Cubelles, CSIDE al carrer Joan Roig i Piera, 3 de
Cubelles, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores i dijous de 17 a 19 hores.
6. L’obra no podrà anar signada, en cas de resultar guanyadora, llavors es signarà.
Al dors de l’obra hi haurà un sobre tancat en el que hi constarà el nom, l’adreça i el
telèfon del concursant.
7. Per assegurar un mínim de nivell artístic, l’Organització efectuarà una selecció
prèvia de les obres rebudes. Hi ha la possibilitat de deixar desert el concurs de
cartell i portada del programa si és aquest el veredicte del jurat.
8. El jurat serà compost per 1 portaveu de la Comissió del Carnaval i 2 professionals
de disseny gràfic i/o arts plàstiques.
9. S’estableix un primer premi dotat amb 300€ i un accèssit dotat amb 100€.
10. L’obra guanyadora serà el cartell i la portada del programa del Carnaval de
Cubelles 2011
11. L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Cubelles.
12. Les obres no seleccionades i també les no premiades que figurin a l’exposició
podran ésser recollides després de les festes del carnaval, a la consergeria del
Centre Social de l’Ajuntament de Cubelles, qualsevol dia de dilluns a divendres de
10 a 14 hores i tardes de 16 a 20 hores.
13. La Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Cubelles tindrà cura de la
conservació de les obres rebudes. No obstant no es farà responsable dels
originals no recollits dintre dels 30 dies següents a la cloenda de les festes del
carnaval.
14. La Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de Cubelles resoldrà
qualsevol reclamació que pogués presentar-se, excepte si són referides al
veredicte del jurat, que serà inapel·lable.
15. La participació en el concurs comporta l’acceptació de les bases en la seva
totalitat. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís
una causa justificada.
Diligència per a fer constar que aquestes bases han estat aprovades per Junta de Govern de 2011 i consta de 2 fulls numerats correlativament i transcrits mecànicament
a una cara.

Cubelles, 12 de gener de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE