Pàgines

divendres, 30 de maig del 2014

PREINSCRIPCIÓ ALS PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (ANTICS PQPI)Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 6 de juny.


Els Programes de formació i inserció estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d'edat i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que hagin deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Aquests programes es configuren com a cursos formatius que han de permetre a aquests joves reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Consulta l'Oferta de PFI pel curs 2014-2015.

Informació de preinscricpció als Programes de Formació i Inserció.

A la Comarca del Garraf es fan PFI en aquests centres:

Sant Pere de Ribes

PIP INS Can Puig (08042056). C. Joan Maragall, s/n (Ribes). Tel.  93 896 23 18.

- Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic (necessitats Educatives Especials)
PTT Sant Pere de Ribes (08960323). Aulari Blanc. C. Miquel Servet, 2 (Les Roquetes). Tel. 93 814 91 08
- Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
- Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Sitges

PIP INS Joan Ramon Benaprès (08043981).  Camí de la Fita, s/n 93 894 37 12.

- Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració

Vilanova i la Geltrú

PTT Vilanova i la Geltrú (08960024).

Escola d'Art. Pl. Les Casernes s/n. Tel. 93 814 41 20.

- Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
- Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
IMET. Edifici CFO La Paperera. C. Unió, 81. 93 814 04 40.

- Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
- Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas

UNA VINTENA DE JOVES TROBEN FEINA GRÀCIES A DOS PROGRAMES D'OCUPACIÓ

Treballen a la vegada que es formen, en hostaleria i comerç.

Una vintena de joves de la comarca esta tenint el seu primer contacte amb el món laboral gràcies a dos programes d'ocupació que desenvolupa el Consell Comarcal del Garraf juntament amb els ajuntaments de Canyelles, Olivella, Cubelles i Sitges. Els dos projectes ofereixen també formació específica als participants en hostaleria i comerç, els dos sectors amb l'índex més alt d'ocupabilitat de la comarca.

Els dos programes estan en marxa i ocupen deu joves en atur cadascun. El primer, Joves per a l'ocupació, s'estan formant des de fa un mes i mig i a mitjans de juny està previst que comencin a treballar en diverses empreses de la comarca. Estaran contractats durant sis mesos, gràcies a una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya. Posteriorment hi haurà una segona fase de formació, en que és treballaran determinades competències clau i la recerca activa de feina.

Participen en aquest programa cinc joves de Sitges, dos de Cubelles, dos d'Olivella i un de Canyelles d'entre 18 i 22 anys. Tots tenen assolit el nivell de la ESO però no han continuat amb els estudis i no tenen feina.

El segon projecte és Fem ocupació per a joves, que busca donar feina als joves tenint en compte les necessitats reals de les empreses. En aquest cas s'ha contactat primer amb les empreses que han dit quines necessitats tenien i en funció d'això s'ha contactat amb els joves. Es va fer una prospecció de 25 empreses de la comarca, de les quals, set s'han adherit al programa. Són una farmàcia, tres cases de colònies i tres establiments de restauració, on els joves estan contractats durant sis mesos a mitja jornada, que combinen amb formació específica a les tasques que estan desenvolupant. dels deu joves que hi participen, quatre són de Sitges, tres de Cubelles, dos de Canyelles i un d'Olivella. Els joves s'han escolllit a partir dels serveis locals d'ocupació.

NOU CURS DEL SEFED a St. Pere de Ribes EL PROPER MES DE JUNYAdreçat a persones desocupades que vulguin obtenir formació en el camp de l’administració i la gestió d’empreses.

Les persones que es troben en situació de desocupació tenen l’oportunitat de prendre part d’un nou curs del programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives) de Sant Pere de Ribes que començarà el proper 19 de juny.

Partint de la simulació d’una empresa com a metodologia d’aprenentatge, el centre, que està ubicat a la Masia Can Puig de Ribes, adopta la forma i distribució d’una oficina administrativa d’una empresa a través de la qual es reprodueixen els circuits, les relacions i el moviment dels documents administratius habituals. A més, també s’utilitzen els mateixos canals de comunicació (telèfon, correu electrònic i correu ordinari) que a una empresa real. Mitjançant l’aplicació d’aquest mètode, a l’alumnat se li ofereix formació administrativa i de gestió d’empreses, d’una banda, mentre que de l’altra,  gaudeix d’un suport complementari a l’autoformació en les àrees d’idiomes (català i anglès) i d’informàtica.

Superant aquesta formació ocupacional subvencionada, s’obté el Certificat de Professionalitat de Gestió d’Activitats Administratives que inclou un total de 80 hores de pràctiques en empreses del municipi i la comarca, en virtut d’uns convenis signats entre aquestes, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Els cursos que imparteix el centre es fan en horari de matí i tenen una durada de 890 hores, distribuïdes en 630 hores presencials en horari de 8 a 14 hores, 180 on-line, i la resta en pràctiques en una empresa real. Per al proper curs, que s’iniciarà el 19 de juny, les inscripcions ja estan obertes i s’han de formalitzar a les dependències del SEFED, a la Masia Can Puig de Ribes, al carrer Major, 110. Per a més informació, es pot trucar al telèfon 93.896.23.01 o enviar un mail fernandezca@santperederibes.cat


CURS DE PREMONIOTRS/ES I MONITORS/ES DE LLEURE A VILANOVA I LA GELTRÚCURS DE PREMONITORS/ES

Del 27 al 29 de juny a l'Oficina Jove Garraf
El curs dóna eines per conèixer l'àmbit de l'educacó en el lleure i formentar el voluntariat en l'àmbit del lleure infantil i juvenil.

Dates : Del dia 2014-06-27 al dia 2014-06-29
Lloc : Oficina Jove del Garraf - Rasa del Miquelet, 16 - VILANOVA I LA GELTRÚ
Places : 24
Dates: 27, 28 i 29 de juny
Horari: divendres de 15:30h a 19:30h i dissabte i diumenge de 10h a 14h i de 15:30h a 19:30h
Inscripcions: ​a l'Oficina Jove Garraf, de l'1 al 20 de juny.
Preu: 70 €

Condicions: Tenir més de 16 anys a l’inici del curs.

Si és una acció de pagament, l’alumne pot anul•lar la matrícula una fins una setmana (7 dies naturals) abans de l’inici del curs i se li retornarà el 75% de l’import. Després i fins l’inici del curs ja no es retornarà cap import, excepte si és per una causa mèdica documentalment justificada. Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import, en cap cas.

Més info

CURS DE MONITOR/A DE LLEURE

El curs es farà a l'Oficina Jove Garraf del 30 de juny a l'1 d'agost, de 10 a 14h.
El curs s’adreça a totes aquelles persones interessades en realitzar les tasques i les funcions que s’atribueixen al monitoratge d’infants i joves, mitjançant la seva participació, ja sigui de forma voluntària o remunerada, en projectes en l’àmbit de l’educació en el lleure.

El curs de monitor/a té com a principal objectiu preparar l’alumne per intervenir en el lleure infantil i juvenil i capacitar-lo per a l’organització, dinamització i avaluació d’activitats educatives adreçades a grups formats per persones amb edats compreses entre els 3 i els 20 anys en el marc de la programació general d’una entitat, projecte o servei.

Lloc : Oficina Jove del Garraf - Rasa del Miquelet, 16 - VILANOVA I LA GELTRÚ
Places : 25
Dates: 30 de juny, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 i 31 de juliol i 1 d'agost
Horari: de 10h a 14h
Edat: de 18 a 35 anys.
Preu: 220 €, 200 € si s'està a l'atur, cal portar la targeta.

Inscripcions: De l'1 al 20 de juny a l'Oficina Jove Garraf.

El curs té una durada total de 310 hores i s’estructura en dues etapes:

Etapa lectiva: 150 hores
Formació presencial, 100 hores
Aquesta formació es desenvolupa mitjançant la realització de sessions formatives que imparteix el professorat qualificat de l’Escola Lliure El Sol.

Formació a distància, 50 hores.
Aquesta formació es porta a terme mitjançant la realització de:
- Activitats on-line durant la formació presencial, 25 hores
- Treball propi, inclou l’elaboració de la memòria, 25 hores

Etapa pràctica, 160 hores
Aquesta etapa es realitza mitjançant la realització de pràctiques formatives en un projecte en l’àmbit de l’educació en el lleure infantil i juvenil.

TEMARI
El temari del curs de monitor/a ve determinat pels continguts de quatre mòduls formatius que s’inclouen en el currículum acadèmic d’alguns cicles formatius de la formació professional. Aquests mòduls són:

- MF 1866_2: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
- MF 1867_2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
- MF 1868_2: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
- MP 0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals

AVALUACIÓ
L’Escola Lliure El Sol desenvolupa un sistema d’avaluació contínua basat en la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten evidenciar si l‘alumne/a ha adquirit aquelles competències cognitives i actitudinals necessàries que es requereixen per tal de desenvolupar les tasques i funcions d’un/a monitor/a d’activitats educatives en el lleure infantil i juvenil.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ
L’avaluació favorable de les dues etapes del curs dóna accés a l’obtenció del carnet i el diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil que expedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Ordre del Departament de Benestar i Família (BSF/196/2013)

Més info

dimarts, 27 de maig del 2014

Estàs estudiant la sele? T'interessa!


- Posa’t a prova ofereix preguntes tipus test per a estimular l'estudi i verificar el grau de preparació per les PAU.

Posa't a prova


ApprenticeApprentice és una aplicació que t'ofereix una forma cómoda i amena de preparar-te per la Selectivitat, amb preguntes dels exàmens dels últims tres anys i cubrint la major part dels temes que entren per examen de les assignatures troncals i algunes altres: Llengua Catalana, Llengua Castellana, Anglés, Historia, Filosofía, Matemàtiques (social), Matemàtica (tecnològic), Química i Biología.

Apprentice

dilluns, 19 de maig del 2014

XERRADA SOBRE COOPERACIÓ A L’INS CUBELLES


El passat 9 de maig va tenir lloc a l’INS Cubelles, una xerrada sobre cooperació internacional amb els alumnes de Batxillerat.

La xerrada va anar a càrrec del Jesús Lluch, treballador professional de  l’ONG Bombers Units Sense Fronteres i membre fundador i coordinador d’una altra ONG,  l’Associació SINFIN.

A la primera part de la xerrada es va intentar que els alumnes reflexionèssin sobre els motius que han originat que hi hagi societats “riques” o “pobres”. Fent-los veure que aquells països que coneixem com a “pobres” en realitat són “rics” en recursos naturals i que la economia d’un país  ha d’estar determinada per altres factors. L’objectiu d’aquesta reflexió va ser fomentar l’esperit crític i de reflexió dels alumnes com a part essencial en l’adquisició de les competències i valors desitjables.


Una segona part de l’exposició es va centrar en descriure que és una ONG, els tipus d’organitzacions que hi ha i com podem col•laborar amb elles i els seus projectes.

Finalment, es va fer una petita presentació de l’Associació SINFIN i els projectes que aquesta té a Hondures. Aquests projectes estan dirigits a tres àmbits:

- la col•laboració en la formació d’alumnes de secundaria en zones rurals, on es reconeix a les dones com un dels col•lectius més afectats.
- la construcció de mesures d’accessibilitats per a persones amb discapacitats per tal d’evitar el seu confinament i facilitar la seva adaptació a l’entorn (construcció de rampes,  eliminació de barreres arquitectòniques, etc.).
- la potabilització de l’aigua i la creació de microempreses per tal de fomentar la autogestió i autosuficiència als col•lectius socialment més desfavorits (nens/es, joves, dones, etc.)

dimecres, 14 de maig del 2014

Dissabte 17 de maig CERKANALLA i CERKABIRRA a Cubelles!!!

Matí de Cerkanalla, matí de família i canalla!

Dissabte al matí el CKB oferirà diferents activitats per a què els nens i nenes siguin els protagonistes de la festa. Els tallers del Cerkanalla ompliran la plaça del Mercat de Cubelles de somriures, il·lusió i felicitat.
Més info 


Cartell Cerkabirra 2014! El 17 de maig que corri l'alegria! #cubell10anys

Veniu disfressats o amb un toc d'humor! Poseu-li vida i color!

Anunci

dilluns, 12 de maig del 2014

La Direcció General de Joventut programa un xat per informar sobre l’Erasmus+/Joventut en Acció

La sala de xat s’obrirà aquest dijous 15 de maig, de 12 a 13 h, per resoldre dubtes i preguntes en relació a aquest nou programa de la Unió Europea

La Direcció General de Joventut programa un xat per informar sobre l’Erasmus+/Joventut en Acció
En el marc de les accions de difusió que està portant a terme, la Direcció General de Joventut ha previst per aquest dijous 15 de maig obrir una sala de xat adreçada a joves, tècnics juvenils, entitats i qualsevol persona interessada en l’Erasmus+/Joventut en Acció. Dues persones expertes respondran les inquietuds, dubtes i preguntes referents a aquest nou programa en l’àmbit de la joventut, en què destaquen el Servei de Voluntariat Europeu i els Intercanvis juvenils.

El mateix dijous al migdia, es podrà accedir a la sala de xat a través d’aquesta adreça. No obstant, si hi ha persones que no es poden connectar entre les 12 i les 13 h, tenen l’opció d’avançar les seves qüestions a l’adreça de correu electrònic jovecat.bsf@gencat.cat. Es contestaran durant el mateix xat.

Més info

divendres, 9 de maig del 2014

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ DE : CICLES FORMATIUS i BATXILLERAT- Del 13 al 23 de maig, per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, i per al primer període dels ensenyaments esportius. 

- Del 27 de maig al 6 de juny, per als cicles formatius de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

Vols ballar cintes amb els Balls Populars de Cubelles?
Nou projecte en marxa de l'Agrupació de Balls Populars!!

Busquen noies de més de 13 anys que vulguin participar al Ball de Cintes. Si en tens ganes de formar-ne part envia un correu a abpcubelles@gmail.com

Us esperen!

dimarts, 6 de maig del 2014

acl'Ustics'2014 - MÚSICA JOVE A LA PLATJA a VNG

Aclústics 2014

Un estiu més, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, el Xiringuito l'U i el Consell Comarcal del Garraf organitzen els Aclústics – Música Jove a la platja, cicle de concerts que es faran els dimarts i dimecres de juliol i agost, de 9 a 11 de la nit, al Xiringuito l'U de la platja de Ribes Roges, a Vilanova i la Geltrú.

Aquest programa ofereix per quart any consecutiu un entorn com la platja per acollir grups musicals, amateurs o amb experiència, que vulguin tocar a la vora del mar. La convocatòria és oberta a tots els grups i solistes que hi participin de manera desinteressada, ja que no hi ha compensació econòmica.

Les dates disponibles són:
8, 9, 15, 16, 22 i 23 de juliol
12, 13, 19, 20, 26 i 27 d'agost

L'estil musical s'ha de poder adaptar al format acústic: pop, rock, blues, folk, jazz, rumba, flamenc, etc. tot i que hi haurà a disposició dels participants un equip de so i llums (pots demanar les especificacions tècniques). Es recomana un repertori mínim d'una hora, malgrat que es poden programar dos grups el mateix dia, amb un repertori menor.

Per inscriure's cal omplir el formulari que trobeu en aquest enllaç, fins al 2 de juny de 2014. Si us plau, procureu omplir tots els camps amb el màxim d'informació. Un cop finalitzada la inscripció, l'organització farà la selecció de grups amb criteris com l'adequació de la proposta musical, la procedència, edats i disponibilitat de dates. La programació es confirmarà la segona setmana de juny.

Per a més informació i resoldre dubtes, podeu contactar amb joventut@vilanova.cat.

Joves músics, animeu-vos a participar!

Organitza: Ajuntament de Vilanova - Consell Comarcal del Garraf - Xiringuito l'U
Col·labora: ECMM - Freqüències - Musicarea - Canal Blau

Aclústics a youtube

Aquests dies va de vídeos... LIP-DUB INSTITUT CUBELLES!

Tarda de Jocs de Taula