Pàgines

dijous, 28 de maig del 2009

HABITATGES I PLACES DE PARQUING DE PROTECCIÓ OFICIAL A VILANOVA

Aquí teniu informació de la convocatòria d’adjudicació de part d’una promoció de pisos de compra a Solicrup (tocant a Les Roquetes) a Vilanova i la Geltrú. Cal estar empadronat o treballar a Vilanova els dos darrers anys. Termini obert fins al 30 de juny.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

AJUTS AL LLOGUER

Fins al 30 de juny hi ha temps per demanar les Ajudes al Lloguer Just de la Generalitat, aquestes ajudes són incompatibles amb la Renda Bàsica d’Emancipació i són per a joves de 22 a 35 anys que estiguin de lloguer.

Les ajudes es demanen a través de les Borses Joves d’Habitatge, en el cas del Garraf està al Consell Comarcal del Garraf


AJUTS AL LLOGUER JUST

QUÈ ÉS?
El lloguer just és l'import màxim que hauria de satisfer el llogater. Aquest import es calcula tenint en compte els ingressos de la unitat familiar, la zona geogràfica on hi ha el pis de lloguer i el preu del lloguer. La quantia de l'ajut és la diferència entre el preu del lloguer i el lloguer just, sense superar en cap cas un màxim de 240 € mensuals i un mínim de 20 € mensuals, quan el resultat dels càlculs que determinen la subvenció sigui inferior a aquesta quantia.

COM ES CALCULA?
S'han de multiplicar els ingressos anuals bruts de la unitat de convivència pels següents coeficients: Una persona sola per 1, 2 membre per 0,93, 3 membres per 0,83, 4 membres per 0,77 i 5 membres o més per 0,70.
Si els ingressos acreditats no superen 1 vegada l'IPREM*, el Lloguer Just és el 20% del que resulti del primer càlcul. Si els ingressos acreditats estan entre 1 i 2,5 vegades l'IPREM*, el lloguer just és el 30% del que resulti del primer càlcul.
*IPREM 2009 en €: Vilanova i la Geltrú (1) 9.318,40 (2) 9.606.60 (3) 10.019,78 (4) 10.589.09 (5 o +) 11.226,99

REQUISITS:
− Ser jove de fins a 35 anys d’edat
− La renda del lloguer sigui com a mínim 90 € al mes.
− La unitat de convivència tingui uns ingressos anuals ponderats no superiors a 2,5
vegades l’IPREM*, segons les zones geogràfiques vigents
− Els ingressos mínims anuals de la unitat de convivència siguin de 5.500 €.
− No tenir relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb
l’arrendatari.

ON ES POT DEMANAR?
La sol·licitud està oberta fins al 30 de juny i s’ha de fer mitjançant una borsa d’habitatge:

BORSA JOVE D’HABITATGE DEL GARRAF
Pl. Beatriu de Claramunt, 7
Tel. 93 810 04 00
Horari: de dilluns a divendres, de 10h a 13h i dijous de 16:30h a 18:30h.

QUINA DOCUMENTACIÓ ES POT PRESENTAR?
− Cal presentar la sol·licitud segons el model oficial.
− Original i fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
− Original i fotocòpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.
− Original i fotocòpia de tots els rebuts del lloguer de l'any pagats fins a la data.
− Certificat de convivència que acrediti el domicili d'empadronament de la persona
sol·licitant i de les persones que conviuen a l'habitatge.
− Justificant dels ingressos del / la sol·licitant i dels membres que formen la unitat de
convivència: Informe de la vida laboral del/de la sol·licitant i dels membres de la unitat de
convivència en edat laboral, declaració de l'impost de la renda de les persones físiques
(IRPF). En el cas que el/la sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència no
estiguin obligats a presentar la declaració, s’aportarà certificat d’Imputacions de la Renda
de les Persones Físiques.


Més info: http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/habitatge/Lloguer_Joves.jsp?ComponentID=114014&SourcePageID=153883#1

I ara amb l'Obra Social de Caixa Catalunya també pots aconseguir ajuts al lloguer:

http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/1/fitxers/viure_conviure/lloguer/index.htm

divendres, 22 de maig del 2009

Taller remembox, a Neàpolis

Una remembox és una caixa del temps virtual, per desar records i experiències i compartir-los quan vulguis.

El taller consisteix a fer una remembox a partir de material en format foto, vídeo, àudio i text que vosaltres creareu. L'activitat serà en paral·lel junt amb un altre grup, que no coincidiran fins a la darrera sessió.

Les sessions es faran a Neàpolis, de 19 a 21h els dies:

Dijous 28 de maig
Dimarts 2, 9 i 16 de juny

Per a aquest taller es necessiten 10 joves de 18 a 30 anys, de VNG o rodalies. Si t'interessa, més informació i inscripcions a l'Oficina Jove Garraf.

Pantalla gegant a Cubelles per a la Champions

L'entitat sociocultural Sellebuc instal·larà una pantalla gegant a la Plaça de la Vila per poder seguir en directe la final de la Lliga de Champions de futbol, que enfrontarà el FC Barcelona amb Manchester United a Roma. La retransmissió començarà a les 20h del vespre del pròxim dimecres 27 de Maig.

Sellebuc és el nom d'una nova entitat sociocultural del municipi que es dona a conèixer precisament amb l'organització d'aquesta activitat amb la qual pretén congregar el màxim de ciutadans possible.

L'avortament lliure fins a les catorze setmanes, més a prop

Els darrers dies s'han aprovat dues mesures importants per a les persones que han de prendre la difícil decisió d'interrompre un embaràs no desitjat: l'avantporjecte de la nova llei de l'avortament i la possibilitat de comprar la 'pastilla de l'endemà' sense recepta ni límit d'edat.

Prendre la decisió d'avortar no és un pas fàcil. A més de la preocupació que aquesta decisió sempre genera, cal sumar-hi un seguit de tràmits inesperats, de converses amb metges, alguns dels quals són reticents, amb la família, i en molts casos –com diuen les estadístiques– cal recórrer a un centre privat. Les xifres mostren que cada dia hi ha més joves que sol·liciten una intervenció d'aquesta mena: el 2008 ho van fer prop de 115.000 dones.

L'avantprojecte de llei

Per frenar el nombre d'avortaments i actualitzar la llei que regula la interrupció voluntària de l'embaràs, el govern espanyol va aprovar la setmana passada l'avantprojecte de Llei de Salut Sexual i reproductival i d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que despenalitzarà la interrupció voluntària de l'embaràs. El nou projecte estableix que durant les primeres catorze setmanes de gestació les dones puguin interrompre l'embaràs de manera 'lliure i informada', sense cap limitació.
Aquest termini es podrà ampliar fins a vint-i-dues setmanes en cas que hi hagi risc en la vida o en la salut de la mare o bé, anomalies greus en el fetus. Passat aquest termini, les dones només podran avortar legalment quan es trobin anomalies al fetus incompatibles amb la vida o malalties greus i incurables. Una de les novetats de l'avantprojecte que ha suscitat més polèmica és la que situa la majoria d'edat de les pacients als setze anys, de manera que les joves de més se setze anys podran interrompre l'embaràs sense el consentiment d'un adult. La nova llei també garanteix la interrupció voluntària de l'embaràs dins de la cartera de serveis de la sanitat pública. Tot i que el govern ja l'ha aprovat, ara cal que el Consell General del Poder Judicial i el Consell Fiscal emetin els informes respectius sobre l'avantprojecte, i que després, s'aprovi com a projecte de llei i s'enviï a les corts espanyoles per a ser tramitat i aprovat.

La pastilla de l'endemà

Els darrers dies s'han aprovat dues mesures importants per a les persones que han de prendre la difícil decisió d'interrompre un embaràs no desitjat: l'avantporjecte de la nova llei de l'avortament i la possibilitat de comprar la 'pastilla de l'endemà' sense recepta ni límit d'edat.

Prendre la decisió d'avortar no és un pas fàcil. A més de la preocupació que aquesta decisió sempre genera, cal sumar-hi un seguit de tràmits inesperats, de converses amb metges, alguns dels quals són reticents, amb la família, i en molts casos –com diuen les estadístiques– cal recórrer a un centre privat. Les xifres mostren que cada dia hi ha més joves que sol·liciten una intervenció d'aquesta mena: el 2008 ho van fer prop de 115.000 dones.

La segona mesura que va anunciar la setmana passada la ministra de Sanitat i Política Social, Trinidad Jiménez, és la possibilitat d'adquirir, a partir de l'estiu que ve, l'anticonceptiu d'emergència levonorgestrel, més conegut per 'la pastilla de l'endemà', a les farmàcies, sense recepta mèdica ni límit d'edat.

Metges, ginecòlegs i farmacèutics alerten que aquest fàrmac només és útil en situacions d'emergència i en cap cas es pot usar com un mètode contraceptiu més, ja que té efectes perniciosos si s'usa habitualment. Amb aquesta nova norma, l'Estat espanyol s'equipara a països com França, Bèlgica, el Regne Unit, Bèlgica, Luxemburg o els Estats Units, on l'anticoncepció hormonal d'emergència és de lliure dispensació.

A Catalunya, la 'pastilla de l'endemà' fa tres anys que s'administra gratuïtament als centres sanitaris.

dijous, 21 de maig del 2009

FORMACIÓ CONTÍNUA A CUBELLES

Si vols fer algun d'aquest cursos:

MANIPULADOR/A D'ALIMENTS
RECERCA ACTIVA DE FEINA
OFIMÀTICA BÀSICA
SALA I CUINA
MONITOR/A DE LLEURE
DIRECTOR/A DE LLEURE


o en vols proposar d'altres, adreça't al SOLC o a l'Espai Jove i omple la butlleta d'inscripció.

Els cursos es faran en funció de la demanda i en qualsevol cas es necessària preinscripció i presentació de la butlleta d'inscripció que us proporcionarem.

Cursos subvencionats per a persones a l'atur!!!

SOLC:
Passeig Narcís Bardají 12
93 895 11 25
solc@cubelles.org
Horari: De dilluns a divendres de 10h. a 14h. i dijous de 17h. a 19h. d'octubre a maig.

dilluns, 18 de maig del 2009

Nou Cicle Formatiu de Videojocs - EMAID

FESTIVAL DE MÚSICA DE CUBELLES 2009

Aquest any s'estrena a Cubelles el primer Festival de Música.

A més dels concerts, xerrades, jocs al carrer... el festival organitza tres TALLERS CORALS i un TALLER DE PERCUSSIÓ per a nens i joves entre 7 i 18 anys.

Els tallers s'estructuren en tres franges d'edat:
Dels 7 als 9 anys
Dels 10 als 14 anys
Dels 15 als 18 anys

No cal formació musical prèvia.

Pots inscriure't del 18 de maig fins el 17 de juliol.

INFORMA'T AQUÍ DE TOT!!!

divendres, 15 de maig del 2009

dijous, 14 de maig del 2009

PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2009

És un procés valid per a les 7 universitats públiques de Catalunya i la Universitat de Vic. Només es pot fer una sola sol·licitud (si se’n fa més d’una, quedaran totes anul·lades). Però és compatible amb la preinscripció a universitats privades, a distància i a cicles formatius de grau superior.

La preinscripció universitària es fa per Internet a htpps://accesnet.gencat.cat, entre el 3 de juny i el 6 de juliol. Les Llicenciatures en belles arts, en ciències de l’activitat física i de l’esport, en algunes especialitats de traducció i interpretació requereixen superar una prova d’aptitud personal (PAP), per fer-la cal fer la matrícula abans del 15 de juny.
L’aplicació informàtica generarà el codi accesnet, per aquells que no el tinguin.
Cal anotar aquest codi ja que serà necessari per realitzar modificacions o altres gestions de la preinscripció. Un cop acabat el procés, la pàgina confirma que la preinscripció s’ha gravat correctament. Si és així imprimeix una còpia.

Atenció!!! En alguns casos pot ser que us demani portar una còpia de la preinscripció, juntament amb la fotocòpia compulsada dels estudis que us
donen accés a la universitat Es pot portar en persona o per correu certificat
administratiu, a:
OFICINA D’ORIENTACIÓ PER A L’ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Pl. Bonsuccés, 5-6. 08001 Barcelona.
Tel. 93 223 03 23 i 93 223 25 91.
Horari: de 9 del matí a 2 del migdia, de dilluns a divendres.

RESULTAT DE LA PROVA DE SELECTIVITAT (PAU): Els dies 25 i 26 de juny, es podran consultar a Internet. A partir del dia 26 de
juny lliurament de notes als centres.

CANVIAR LES PREFERÈNCIES DE LA PREINSCRIPCIÓ: Es poden canviar les preferències fins al darrer dia de la convocatòria, però han d’estar ordenades per orde d’interès personal. I recorda imprimir una copia cada cop que facis un canvi.

RESULTAT DE LA PREINSCRIPCIÓ: Les assignacions de places es coneixeran a partir del 16 de juliol, per Internet a la mateixa adreça.

REASSIGNACIONS: Si no aconseguiu entrar en la primera preferència, haureu d’estar atents a la 2a assignació que serà el 3 d’agost.

Per més informació consulteu la web: http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/info/terminis/index.html>

dimecres, 13 de maig del 2009

CONCERT SETMANA JOVE CUBELLES

* TENS UN GRUP DE MÚSICA?

VOLS TOCAR A CUBELLES I NO SAPS COM?

FES-HO PER LA SETMANA JOVE!

VINE A L'ESPAI JOVE I T'INFORMAREM! (DATA MÀX ENTREGA 05/06/09)

JORNADA DE PORTES OBERTES EXPOSICIÓ PERMANENT CHARLIE RIVEL

En motiu del Dia Internacional dels Museus, el cap de setmana del 16 i 17 de maig hi ha Jornada de Portes Obertes a l'Exposició Permanent del Clown Charlie Rivel.
Podeu visitar el museu gratuïtament!!!


Horaris:
Dissabte 16 de maig de 10h. a 14h. i de 17.30h a 19.30
Diumenge 17 de maig de 11h. a 14h.

Més informació:
938953250
938952500
charlierivel@cubelles.org

dilluns, 11 de maig del 2009

BASES DEL CONCURS PER AL CARTELL I LA PORTADA DEL PROGRAMA ESPLATJA’T

BASES DEL CONCURS PER AL CARTELL I LA PORTADA DEL PROGRAMA ESPLATJA’T:
Viu l’estiu a Cubelles


1. El tema serà relacionat amb les activitats d’estiu a Cubelles.

2. L’obra pot ser en qualsevol tècnica artística. La utilització de colors serà lliure.

3. L’obra ha de ser vertical. La mida serà de 35x50 cm. Al cartell obligatòriament hi ha de figurar el text: ESPLATJA´T : Viu l’estiu a Cubelles

4. Caldrà reservar un lloc on es pugui incloure el logo de l’Ajuntament de Cubelles, així com altres dels col•laboradors.

5. El màxim d’obres amb els quals podrà concórrer cada participant no excedirà de dos.

6. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el divendres 29 de maig de 2009 a les 14 hores. Els treballs, que hauran de ser inèdits, seran lliurats a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles, Plaça del Castell, 1 (Oficina de Turisme) de Cubelles, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. Telèfon de contacte: 93 895 25 00 i fax: 93 895 32 50

7. L’obra no podrà anar signada. En el cas de resultar guanyadora, llavors l’autor podrà signar-la. Al dors de l’obra anirà enganxat un sobre tancat en el que hi constarà el nom de l’autor i concursant, l’adreça i el telèfon.

8. Per assegurar un mínim de nivell artístic, l’Organització efectuarà una selecció prèvia de les obres rebudes. Hi ha la possibilitat de deixar desert el concurs del cartell i la portada del programa si ho decideix el jurat.

9. Amb les obres seleccionades s’organitzarà una exposició oberta al públic en el lloc i dates que oportunament s’anunciarà.

10. S’estableix un primer premi dotat amb 300€., practicant-ne la retenció en concepte d’I.R.P.F. quan correspongui.

11. L’obra guanyadora serà el cartell i la portada del programa d’ ESPLATJA’T: Viu l’estiu a Cubelles

12. L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Cubelles.


13. Les obres no seleccionades i també les no premiades que figurin a l’exposició podran ésser recollides els dies següents a la cloenda d’aquesta, a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles, qualsevol dia de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.

14. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles tindrà cura de la conservació de les obres rebudes. Tot i així, no es farà responsable dels originals no recollits en el termini dels 30 dies següents a la cloenda de dita exposició.

15. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles resoldrà qualsevol reclamació que pogués presentar-se, excepte si són referides al veredicte del jurat, que serà inapel•lable.

BASES DEL CONCURS PER AL CARTELL DE LES IV JORNADES GASTRONÒMIQUES DE CUBELLES

BASES DEL CONCURS PER AL CARTELL DE LES IV JORNADES GASTRONÒMIQUES DE CUBELLES,
Novembre: tot un mes de sabors

1. El tema serà relacionat amb la cuina tradicional i mediterrània.

2. L’obra pot ser en qualsevol tècnica artística. La utilització de colors serà lliure.

3. L’obra ha de ser vertical. La mida serà de 35x50x cm. Al cartell obligatòriament hi ha de figurar el text: IV JORNADES GASTRONÒMIQUES DE CUBELLES, Novembre: tot un mes de sabors.

4. Caldrà reservar un lloc on es pugui incloure el logo de l’Ajuntament de Cubelles, així com altres dels col•laboradors.

5. El màxim d’obres amb els quals podrà concórrer cada participant no excedirà de dos.

6. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el divendres 29 de maig a les 14 hores. Els treballs, que hauran de ser inèdits, seran lliurats a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles, Plaça del Castell, 1 (Oficina de Turisme) de Cubelles, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. Telèfon de contacte: 93 895 25 00 i Fax: 93 895 32 50

7. L’obra no podrà anar signada. En el cas de resultar guanyadora, llavors l’autor podrà signar-la. Al dors de l’obra anirà enganxat un sobre tancat en el que hi constarà el nom de l’autor i concursant, l’adreça i el telèfon.

8. Per assegurar un mínim de nivell artístic, l’Organització efectuarà una selecció prèvia de les obres rebudes. Hi ha la possibilitat de deixar desert el concurs del cartell i la portada del programa si ho decideix el jurat.

9. Amb les obres seleccionades s’organitzarà una exposició oberta al públic en el lloc i dates que oportunament s’anunciarà.

10. S’estableix un primer premi dotat amb 300€., practicant-ne la retenció en concepte d’I.R.P.F. quan correspongui.

11. L’obra guanyadora serà el cartell de les IV JORNADES GASTRONÒMIQUES DE CUBELLES, Novembre: tot un mes de sabors

12. L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Cubelles.


13. Les obres no seleccionades i també les no premiades que figurin a l’exposició podran ésser recollides els dies següents a la cloenda d’aquesta, a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles, qualsevol dia de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.

14. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles tindrà cura de la conservació de les obres rebudes. Tot i així, no es farà responsable dels originals no recollits en el termini dels 30 dies següents a la cloenda de dita exposició.

15. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles resoldrà qualsevol reclamació que pogués presentar-se, excepte si són referides al veredicte del jurat, que serà inapel•lable.

BASES DEL CONCURS PER AL CARTELL I LA PORTADA DEL PROGRAMA

BASES DEL CONCURS PER AL CARTELL I LA PORTADA DEL PROGRAMA
DE LA XXII FESTA DE LA VEREMA, CUBELLES 2009


1. El tema serà relacionat amb les tradicions agrícoles a Cubelles.

2. L’obra pot ser en qualsevol tècnica artística. La utilització de colors serà lliure.

3. L’obra ha de ser vertical. La mida serà de 35x50 cm. Al cartell obligatòriament hi ha de figurar el text: XXII FESTA DE LA VEREMA, CUBELLES 11, 12 i 13 de setembre de 2009.

4. Caldrà reservar un lloc on es pugui incloure el logo de l’Ajuntament de Cubelles, així com altres dels col•laboradors.

5. El màxim d’obres amb els quals podrà concórrer cada participant no excedirà de dos.

6. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el divendres 29 de maig de 2009 a les 14 hores. Els treballs, que hauran de ser inèdits, seran lliurats a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles, Plaça del Castell, 1 (Oficina de Turisme) de Cubelles, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. Telèfon de contacte: 93 895 25 00 i fax: 93 895 32 50.

7. L’obra no podrà anar signada. En el cas de resultar guanyadora, llavors l’autor podrà signar-la. Al dors de l’obra anirà enganxat un sobre tancat en el que hi constarà el nom de l’autor i concursant, l’adreça i el telèfon.

8. Per assegurar un mínim de nivell artístic, l’Organització efectuarà una selecció prèvia de les obres rebudes. Hi ha la possibilitat de deixar desert el concurs del cartell i la portada del programa si ho decideix el jurat.

9. Amb les obres seleccionades s’organitzarà una exposició oberta al públic en el lloc i dates que oportunament s’anunciarà.

10. S’estableix un primer premi dotat amb 300€., practicant-se la retenció en concepte d’I.R.P.F. quan correspongui.

11. L’obra guanyadora serà el cartell i la portada del programa de la “XXII FESTA DE LA VEREMA” de Cubelles 2009.

12. L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Cubelles.

13. Les obres no seleccionades i també les no premiades que figurin a l’exposició podran ésser recollides els dies següents a la cloenda d’aquesta, a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles, qualsevol dia de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.

14. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles tindrà cura de la conservació de les obres rebudes. Tot i així, no es farà responsable dels originals no recollits en el termini dels 30 dies següents a la cloenda de dita exposició.

15. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles resoldrà qualsevol reclamació que pogués presentar-se, excepte si són referides al veredicte del jurat, que serà inapel•lable.

"En Construccion"

CERTAMEN DE VIDEOCLIPS

Duración máxima: indefinida

Fecha límite: 06 noviembre 2009

Estilo musical: todos

Grupos o solistas sin contrato discográficos

El programa juvenil “En Construcción” de Televisión Española convoca a músicos (solistas o grupos) de toda España a participar en el II certamen de videoclips musicales. Podrán participar grupos o solistas en el ámbito de la música en general siempre que no posean contrato discográfico en vigor. Se admitirán los grupos o solistas con trabajos discográficos financiados por ellos mismos.

Cada participante sólo puede presentar un único videoclip cuyo tema debe ser un original. No se admitirán versiones de otros temas ya editados. Pueden participar grupos o solistas que ya lo hicieron el primera edición del certamen de videoclips, siempre y cuando no repitan el mismo tema.

Para su selección, los trabajos se entregarán en cualquiera de los siguientes formatos: DVD, Mini-Dv, Betacam SP, Betacam SX, Betacam IMX, Betacam DIGITAL, .avi (sin compresión), .mov (sin compresión) corriendo a cargo del concursante el envío.

Las copias formarán parte del archivo de Televisión Española, reservándose la utilización y difusión de estos videos en el programa “En Construcción” y en su página web.

En todos los envíos se harán constar de forma clara los datos del autor/es: nombre completo, número de DNI, teléfono de contacto, email.

Los trabajos tendrán como fecha límite de recepción las 06 de noviembre del 2009 y se enviarán a la siguiente dirección postal:

Programa “En Construcción” Televisión Española Av. Mercè Vilaret, s/n 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona

El programa “En Construcción” emitirá sólo un fragmento (entre 30 y 40 segundos, aproximadamente) de los videos recibidos, que cumplan un mínimo de calidad y no vulneren el horario de protección infantil. Su emisión por Televisión Española será notificada a sus autores. La versión íntegra de los videoclips recibidos se podrá ver en la página web del programa.

Premios: Por concretar. El programa “En Construcción” elegirá tres videoclips de entre los más votados y sus autores y/o intérpretes serán entrevistados en el programa de Televisión Española.

Los concursantes se responsabilizan de que los trabajos presentados no estén sometidos a ninguna reclamación legal.

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas bases si las circunstancias lo requieren, de ello se daría la publicidad oportuna. La participación en este certamen lleva implícito la aceptación de sus bases.

* El envío del material y la consecuente aceptación de las presentes cláusulas implica la cesión a SME TVE, S.A. de los derechos de explotación sobre la grabación audiovisual o la imagen, en las condiciones detalladas a continuación. SME TVE, S.A. ostentará, con facultad de cesión a terceros, durante el máximo tiempo de protección establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual, y para su explotación en cualquier país del mundo por cualquier medio o sistema, todos los derechos de explotación de las grabaciones remitidas.

SME TVE, S.A. se reserva la facultad de modificar el material enviado. En este sentido el material podrá ser editado y/o postproducido, pudiendo utilizar con tal finalidad cualesquiera técnicas o medios.
El envío de la/s grabaciones audiovisuales, así como la cesión de derechos que se efectúa a favor de SME TVE, S.A. y el ejercicio de los mismos tendrá carácter gratuito, de modo que SME TVE, S.A. no se obliga al abono de contraprestación o cantidad alguna.

"En construccion"

CERTAMEN DE VIDEOBLOGS

Duración máxima: 1:30 minutos

Números de vídeos: 4

Fecha límite: 06 de noviembre de 2.009

Tema: libre

El programa “En Construcción” propone a todos los videobloguers participar en el programa con sus videoblogs. El tema de los trabajos será libre y los participantes deben expresar de manera original y creativa cualquier situación. Cada autor y/o colectivo puede presentar 4 videoblogs que deben tener una duración máxima de 1 minuto y medio cada uno de ellos.

Para su selección, los cortometrajes se enviarán en cualquiera de los siguientes formatos: DVD, Mini-Dv, Betacam SP, Betacam SX, Betacam IMX, Betacam DIGITAL, .avi (sin compresión), .mov (sin compresión) corriendo a cargo del concursante el envío.

Las copias formarán parte del archivo de Televisión Española, reservándose la utilización y difusión de estos videos en el programa “En Construcción” y en su página web.

En todos los envíos se harán constar de forma clara los datos del autor/es, dirección postal y electrónica, teléfonos, título de la obra, duración y formato original, ficha técnica, breve currículo del autor, y breve sinopsis del videoblog.
Los trabajos enviados tendrán como fecha límite de recepción las 06 de noviembre de 2009 y se enviarán a:

Programa “En Construcción”
Televisión Española
Av. Mercè Vilaret, s/n
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

El programa “En Construcción” emitirá los videoblogs recibidos que cumplan un mínimo de calidad, tanto de imagen como de sonido y que no vulneren el horario de protección infantil. Su emisión por Televisión Española será notificada a sus autores y está prevista que sea un día a la semana durante cuatro semanas seguidas.

Los autores de los videoblogs se responsabilizarán de que los trabajos presentados no están sometidos a ninguna reclamación legal. El programa “En Construcción” se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estos puntos si las circunstancias lo requieren, de ello se daría la publicidad oportuna.
La participación lleva implícito la aceptación de las condiciones arriba expuestas.

* El envío del material y la consecuente aceptación de las presentes cláusulas implica la cesión a SME TVE, S.A. de los derechos de explotación sobre la grabación audiovisual o la imagen, en las condiciones detalladas a continuación. SME TVE, S.A. ostentará, con facultad de cesión a terceros, durante el máximo tiempo de protección establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual, y para su explotación en cualquier país del mundo por cualquier medio o sistema, todos los derechos de explotación de las grabaciones remitidas. SME TVE, S.A. se reserva la facultad de modificar el material enviado. En este sentido el material podrá ser editado y/o postproducido, pudiendo utilizar con tal finalidad cualesquiera técnicas o medios.

El envío de la/s grabaciones audiovisuales, así como la cesión de derechos que se efectúa a favor de SME TVE, S.A. y el ejercicio de los mismos tendrá carácter gratuito, de modo que SME TVE, S.A. no se obliga al abono de contraprestación o cantidad alguna.

"En construcción"

CERTAMEN DE CORTOS

Duración máxima: 4 minutos

Fecha límite: 06 noviembre 2009

Tema: libre

El programa juvenil “En Construcción” de Televisión Española convoca a la participación de la II edición del certamen de cortometrajes.

El tema de los cortos es libre y, en sus trabajos, los participantes deben expresar de manera original y creativa cualquier temática.

Cada autor y/o colectivo puede presentar más de un corto que debe tener una duración máxima de 4 minutos.

Para su selección, los cortometrajes se enviarán en cualquiera de los siguientes formatos: DVD, Mini-Dv, Betacam SP, Betacam SX, Betacam IMX, Betacam DIGITAL, .avi (sin compresión), .mov (sin compresión) corriendo a cargo del concursante el envío. Las copias formarán parte del archivo de Televisión Española, reservándose la utilización y difusión de estos videos en el programa “En Construcción” y en su página web.

En todos los envíos se harán constar de forma clara los datos del autor/es en la ficha que podrán descargarse de la página web, fotocopia del DNI o similar, dirección postal y electrónica, teléfonos, título de la obra, duración y formato original, ficha técnica, breve currículo del autor, fotografía del director y/o de la obra y breve sinopsis de ésta.

Los trabajos objeto de concurso tendrán como fecha límite de recepción las 14
horas del día 06 de noviembre de 2.009 y se enviarán a:

Programa “En Construcción”
Televisión Española
Av. Mercè Vilaret, s/n
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona

El programa “En construcción” emitirá los cortometrajes recibidos que cumplan un mínimo de calidad y no vulneren el horario de protección infantil. Su emisión por Televisión Española será notificada a sus autores.

Los concursantes se responsabilizan de que los cortometrajes presentados no estén sometidos a ninguna reclamación legal.

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de estas bases si las circunstancias lo requieren, de ello se daría la publicidad oportuna.

La participación en este certamen lleva implícito la aceptación de sus bases.

* El envío del material y la consecuente aceptación de las presentes cláusulas implica la cesión a SME TVE, S.A. de los derechos de explotación sobre la grabación audiovisual o la imagen, en las condiciones detalladas a continuación. SME TVE, S.A. ostentará, con facultad de cesión a terceros, durante el máximo tiempo de protección establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual, y para su explotación en cualquier país del mundo por cualquier medio o sistema, todos los derechos de explotación de las grabaciones remitidas. SME TVE, S.A. se reserva la facultad de modificar el material enviado. En este sentido el material podrá ser editado y/o postproducido, pudiendo utilizar con tal finalidad cualesquiera técnicas o medios. El envío de la/s grabaciones audiovisuales, así como la cesión de derechos que se efectúa a favor de SME TVE, S.A. y el ejercicio de los mismos tendrá carácter gratuito, de modo que SME TVE, S.A. no se obliga al abono de contraprestación o cantidad alguna.

dimecres, 6 de maig del 2009

HORARI MAIG i ...

AVÍS!! TANCAT DIVENDRES 08 I DISSABTE 09 DE MAIG!

RECORDA! DISSABTE 09 DE MAIG A PARTIR DE LES 10H ELS DEL TALLER DE GRAFFITTI ACABARAN DE PINTAR EL MUR DE L'I.E.S. CUBELLES!

CURSOS QUE ET PODEN INTERESSAR:

- DILLUNS DE 18 A 19H: CURS DE BREAK
- DIMARTS DE 18 A 19:30 I DIVENDRES DE 17 A 18:30: TALLER DE GRAFFITTI
- DIMECRES DE 17:30 A 18:30H: CURS DE BALLS MODERNS

I SI VOLEU XAFARDEJAR ALGUNA WEB D'INTERÉS JUVENIL, AQUÍ VA ALGUNS ENLLAÇOS QUE ET PODEN INTERESSAR:

* WWW.COUSHSURFING.COM

És una xarxa mundial per establir connexions entre els viatgers i les comunitats locals que visiten. Pretén crear intercanvis de coneixement, augmentar la consciència col·lectiva, estendre la tolerància i facilitar l'intercanvi cultural, surfejant de sofà en sofà.

* VOLS PARTICIPAR A "EL GRAN DICTAT"?

QUÈ ÉS? UN CONCURS DE TV3! I POTS DEMOSTRAR QUE ETS EL MILLOR ESCRIVINT EN CATALÀ.

ENVIA'NS UN CORREU AMB LES TEVES DADES A:

elgrandictat@tv3.cat O TRUCA'NS AL 902 933 033. A QUÈ ESPERES?

* TENS UN GRUP DE MÚSICA?

VOLS TOCAR A CUBELLES I NO SAPS COM?

FES-HO PER LA SETMANA JOVE!

VINE A L'ESPAI JOVE I T'INFORMAREM! (DATA MÀX ENTREGA 05/06/09)

* Amb força inventiva, un bon assessorament, molta empenta i pocs diners, quatre estudiants de 2on de Batxillerat de l’IES La Bisbal de l’Empordà han aconseguit enlairar un globus sonda fins l’estratosfera... i recuperar-lo.

Gerard Marull, Sergi Saballs, Martí Gasull i Jaume Puigmiquel són ara
estudiants d’enginyeries tècniques i superiors, però van elaborar aquest
projecte el curs passat, amb la tutoria del professor Jordi Fanals.

L’enlairament va tenir lloc el 28 de febrer de 2009 al desert dels Monegros, des
d’on els joves van seguir el globus i el van recuperar un cop es va desinflar, a uns
10 km. S’havia enlairat fins els 30.000 metres!

L’èxit del projecte ha despertat l’interès de mitjans de comunicació internacionals.

Busca “balloon Bisbal” a Google...

El bloc del projecte, amb crònica, imatges i videos:

http://teslabs.com/meteotek08/

* www.rings.cat

Al web de la Societat catalana d’anellament hi trobareu un munt d’informació sobre les activitats d’aquesta associació.

Si voleu conèixer millor els ocells i participar en les activitats que s’organitzen, no dubteu a entrar-hi. La natura al vostre abast.

* Catalunya ha estat sempre capdavantera en l’esport. Si voleu saber més sobre
l’esport català i apuntar-vos-hi, trobareu tota la informació a la pàgina:

http://www16.gencat.net/esport/Projeccio_Intern/seleccions/index.htm

UFFF! CREC QUE JA N'HI HA PROU! QUI VULGUI TÉ INFO PER DISTREU-RE'S UNA ESTONA AQUEST CAP DE SETMANA!!

dimarts, 5 de maig del 2009

Prova pilot del test ràpid de detecció del VIH a farmàcies

La prova pilot del test ràpid del VIH es durà a terme a 36 farmàcies de 22 poblacions de la província de Barcelona. S’oferirà al ciutadà la possibilitat de fer-se la prova de detecció ràpida del VIH i saber-ne el resultat en 15 minuts, de manera gratuïta i confidencial.

Tots els farmacèutics participants han rebut formació específica tant per la realització de la prova com per a la comunicació de resultats, i estaran connectats a centres hospitalaris referents. Les oficines de farmàcia acreditades portaran un distintiu que les identifica.

L’objectiu de la prova és facilitar-ne l’accés als grups més vulnerables, que no acostumen a adreçar-se a altres punts de la xarxa sanitària, i evitar el retard en el diagnòstic.

El diagnòstic precoç del VIH ha de permetre al pacient beneficiar-se d’un seguiment mèdic i accedir a un tractament eficaç que millori la seva qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar la reinfecció i la transmissió del virus.

Per informar-se de les farmàcies on es realitza la prova podeu trucar a:
Telèfon d’informació sobre la Sida: 900 212 222
Sanitat respon: 902 111 444

A la nostra comarca hi participen algunes farmàcies:

VILANOVA I LA GELTRÚ
Pedraza Ferrer, Fernando Pl. Soler i Gustems, 20 Vilanova i la Geltrú
Rivero Ferrer, Enrique Javier Pl. Moixiganga, 5-6 Vilanova i la Geltrú

Si voleu saber les farmàcies d’altres poblacions, podeu mirar-ho al següent link:

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/premsa/doc30581.html

CAMPS DE TREBALL 2009

S'han obert les inscripcions pels Camps de Treball 2009.

Els camps de treball són activitats d’estiu en què es combinen activitats lúdiques i de lleure amb la realització de tasques de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o realitzant intervencions en el patrimoni.

Camps de treball a Catalunya: Inscripcions del 29 d'abril al 30 de juny.
Per Internet .
Trucant al telèfon 012 (establiment: 0,33 € . Cost/mín.; 0.087 €. Tarifació per segons amb l’IVA inclòs, les 24 hores del dia).

Camps de treball d'intercanvi amb altres comunitats autònomes: Inscripcions del 29 d'abril al 20 de maig.
Per Internet .
Trucant al telèfon 012 (establiment: 0,33 € . Cost/mín.; 0.087 €. Tarifació per segons amb l’IVA inclòs, les 24 hores del dia).
A partir del 25 de maig fins al 30 de juny heu de fer les inscripcions per telèfon al 93 483 83 02 (de dilluns a divendres de 09h. a 14h.).


Per als camps de treball d'intercanvi internacional (a Catalunya o a l'estranger), el termini d'inscripció comença el 17 de març i s'acaba el mes de novembre.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:
Consulta l'oferta de camps de treball a Catalunya i a d'altres comunitats autònomes i inscriu-te a la pàgina JOVE.CAT

Consulta l'oferta de camps de treball internacionals a Catalunya i a l'estranger i inscriu-te a COCAT.ORG

Taller Art Mural a l'Espai Jove de Cubelles