Pàgines

dimarts, 17 d’abril de 2012

Camps de treball a Catalunya i la resta de l'estat 2012

Pels camps de treball a Catalunya i a la resta de Comunitats Autònomes aquest any cal fer la preinscripció durant el període comprès des del 24 d'abril (a partir de les 12h) al 15 de maig (fins a les 12h), al telèfon d'atenció al ciutadà 012 o bé per Internet a www.gencat.cat/joventut/activitats

Un any més la Direcció General de Joventut continua donant suport a la promoció dels camps de treball com a activitat idònia per als joves —atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local—, i aposta per la millora qualitativa dels projectes.

El programa de camps de treball, adreçat a joves de 14 a 30 anys, inclou els camps de treball a Catalunya i els camps de treball a la resta de l’Estat.

Les i els joves catalans interessades/ts a participar en aquest programa, que tinguin l’edat especificada el primer dia de començament del camp, i que vulguin integrar-se en la vida de grup tirant endavant la dinàmica de treball voluntari i les activitats d’animació que s’hi organitzin.

Què cal fer per reservar una plaça?

Primer de tot, informar-te a fons dels objectius i el desenvolupament de cada camp de treball (aquesta informació la trobaràs en l’oferta de camps de treball i en les condicions generals).

Pels camps de treball a Catalunya i a la resta de Comunitats Autònomes aquest any cal fer la preinscripció durant el període comprès des del 24 d’abril (a partir de les 12h) al 15 de maig (fins a les 12h), al telèfon d’atenció al ciutadà 012 o bé per Internet a www.gencat.cat/joventut/activitats .

Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.

Els usuaris s’hauran de registrar al lloc web www.gencat.cat/joventut/activitats abans d’iniciar les preinscripcions, amb el que obtindran un usuari i paraula clau donant així la possibilitat de consultar, modificar o anul·lar les seves dades en les preinscripcions. Si la persona ja es troba registrada, sòls caldrà introduir el seu NIF/NIE i paraula de pas.

En aquest procés es demanaran les següents dades de la persona responsable de la preinscripció:
- Nom i cognoms
- Número de NIF/NIE
- Adreça completa
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
- Adreça de correu electrònic

Un cop registrat, el ciutadà haurà de realitzar la preinscripció dels participants a Camps de treball, on haurà d’informar de les següents dades per cadascun d’ells:

- Nom, cognoms i NIF/NIE/CIF de la persona física o jurídica legalment responsable del/la menor o en cas de majors d’edat la persona que es fa responsable de la preinscripció. (Aquesta persona és la que es farà responsable de realitzar el pagament un cop adjudicades les places.)
- Nom i cognoms del participant
- Data de naixement del participant
- NIF/NIE del participant (obligatori per majors de 14 anys)
- Sexe
- Adreça completa
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
- Adreça de correu electrònic
- Els torns sol·licitats (fins a un màxim de 5).
- DNI, nom i cognoms del pare/mare acollidor/a i codi postal (en cas que aquesta sigui la situació del menor)

El sistema permet preinscriure un màxim de 2 participants del mateix grup d’edat, per això és necessari disposar de totes les dades completes de cadascuna de les persones que es vulguin preinscriure i dels corresponents responsables legals.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada