dilluns, 9 de juliol de 2012

Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitària sense el pagament previ dels preus públics


Per al curs 2012-2013, si no presenteu a la universitat l'acreditació emesa per l'AGAUR o la credencial de becari/becària del curs 2011-2012, haureu de pagar el preu de la matrícula. Si, a posteriori, demaneu i se us atorga la beca del Ministeri, se us retornarà l'import abonat.

Fins el curs passat, n'hi havia prou si en el moment de la matrícula indicàveu que éreu sol·licitants de la beca de caràcter General o de Mobilitat del Ministeri per tal de no abonar la matrícula. Us matriculàveu amb la condició de becari/becària condicional.

Pot demanar l'acreditació qualsevol estudiant que es matriculi en un ensenyament conduent a un títol oficial de grau, 1r o 2n cicle i màsters que cursi els estudis en un centre propi d'una universitat pública.

No serà necessari sol·licitar l'acreditació per a aquells estudiants que tinguin una credencial de becari del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport del curs anterior (2011-2012) de la convocatòria General i de Mobilitat, tant si cursaven estudis universitaris com si cursaven altres estudis postobligatoris i superiors no universitaris (batxillerat, cicles formatius, etc.).

No es pot sol·licitar si es cursa un títol propi encara que sigui en una universitat pública.
També en queden excloses totes les titulacions impartides a centres adscrits a universitats públiques, a les universitats privades i a la UOC (Universitat Oberta de Catalunya).

Tipus d'ajuts:

Quan l'AGAUR resolgui la vostra sol·licitud, es poden donar 3 situacions diferents:

-Compliu els requisits econòmics

En aquest cas, podreu matricular-vos sense efectuar el pagament previ, si a més compliu els altres requisits de la convocatòria de beques del Ministeri.

-No compliu els requisits econòmics

Si és aquesta la resposta, haureu d'abonar el preu de la matrícula.

-No s'ha pogut determinar la vostra renda familiar

Significa que, per algun motiu, no s'han pogut consultar les dades fiscals. Per tant, no podreu matricular-vos sense fer el pagament de la matrícula.

Sol·licitants:

Qualsevol estudiant que es matriculi en un ensenyament conduent a un títol oficial.

Característiques:

L'obtenció de l'acreditació de compliment dels requisits econòmics no garanteix que obtingueu la condició de becari/becària del Ministeri. Heu de demanar també la beca de caràcter General i de Mobilitat per a estudiants universitaris que trobareu al web de l'AGAUR o directament al web del Ministeri.
Si no demaneu la beca en el termini que estableixi la convocatòria del Ministeri, la universitat procedirà a reclamar-vos el pagament de la matrícula (preus públics dels serveis acadèmics).

Termini de presentació:

El termini de presentació de sol·licituds és fins al dia 15 d'octubre de 2012.

Lloc de presentació:
La sol·licitud es farà a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

+info

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE