Pàgines

dilluns, 8 d’abril de 2013

Proves lliures per l'obtenció de l'ESO 2013

Inscripció a partir del dia 9 d'abril.

Per poder fer la proves cal tenir com a mínm 18 anys el dia de realització de l'examen.

El Departament d'Ensenyament convoca les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.
L'objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes.

La prova s'estructura en tres àmbits:

Àmbit de la comunicació
En un temps màxim de quatre hores cal resoldre els exercicis de llengua catalana i literatura (100 punts), llengua castellana i literatura (100 punts) i llengua estrangera, anglès o francès (100 punts).

Àmbit cientificotecnològic
En un temps màxim de tres hores cal resoldre diversos exercicis de les àrees de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient. Es permet l'ús de la calculadora no programable i no implementada en aparells de comunicació o reproducció.

Àmbit social
En un temps màxim de dues hores cal contestar diverses preguntes sobre relatives a les àrees de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música.
 El fet d'aprovar una part fa que la nota d'aquesta es guardi per a properes convocatòries.


Calendari de la primera convocatòria:

Inscripció a les proves i, si escau, presentació de documentació de l'exempció de la llengua catalana:
a partir de les 9 hores del 9 d'abril fins al 16 d'abril de 2013

Proves:
examen de l'àmbit cientificotecnològic: 23 de maig de 2013, a les 9.30 hores
examen de l'àmbit social: 23 de maig de 2013, a les 15 hores
examen de l'àmbit de la comunicació: 24 de maig de 2013, a les 9.30 hores
Publicació de les qualificacions provisionals: a partir del 12 de juny de 2013
Període per presentar reclamacions: del 13 al 17 de juny de 2013
Publicació de les qualificacions definitives: a partir del 26 de juny de 2013

MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Reunió Festa Jove de Cubelles