dimarts, 12 de novembre de 2013

Vols estudiar cicles formatius a distància?

Del 15 al 26 de novembre del 2013 s'obre el període d'insctipcions pel segon semestre
L'Institut Obert de Catalunya ofereix cicles formatius de formació professional a distància, els estudis s'estructuren en dos semestres i ara s'obre el termini per inscriure's al segon semestre. Per fer-ho només cal tenir els requisits d'accés a cicles, ESO o equivalent per a Grau Mitjà i Batxillerat per a Grau Superior.

Els ensenyaments de formació professional s’estructuren en vint-i-dues famílies professionals; a l’IOC es poden estudiar a distància els cicles formatius següents:

Família professional: administració i gestió
Gestió administrativa GM
Administració i finances GS
Secretariat GS

Família professional: electricitat i electrònica
Instal·lacions elèctriques automàtiques GM

Família professional: sanitat
Cures auxiliars d'infermeria GM

Família professional: serveis socioculturals i a la comunitat
Atenció a les persones en situació de dependència (LOE) / Atenció sociosanitària (LOGSE) GM (oferta parcial)
Educació infantil GS
Integració social GS - NOVETAT!! -

Família professional: informàtica i telecomunicacions
Sistemes microinformàtics i xarxes GM
Administració de sistemes informàtics en xarxa GS
Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma GS

Família professional: comerç i màrqueting
Gestió comercial i màrqueting GS
Família professional: instal·lació i manteniment
Prevenció de riscos professionals GS

Fora d'aquests cicles, també es poden cursar a distància els mòduls/crèdits transversals de qualsevol altre cicle, encara que no s'ofereixi en la modalitat a distància. Els mòduls/crèdits transversals són aquells que són comuns a diversos cicles formatius, concretament:

- Formació i orientació laboral
- Empresa i iniciativa emprenedora
- Relacions en l’equip de treball
- Relacions en l’àmbit de treball
- Administració, gestió i comercialització en la petita empresa

Més info i inscripcions 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE