Pàgines

dilluns, 6 d’abril de 2009

LA MAR DE LLETRES - IX CONVOCATÒRIA

AJUNTAMENT DE CALAFELL

BASES GENÈRIQUES PER TOTS ELS PREMIS:

- Exclusivitat: Els treballs han de ser inèdits, és a dir, no haver estat premiats a cap certamen ni publicats en cap mitjà escrit i informàtic.

- Jurat: Cada premi té el seu propi jurat constituït per professionals de la temàtica que es valora. Els membres del jurat es faran públics el dia de la lectura del veredicte.

- Termini de presentació: La data límit de lliurament de treballs és del 10 de setembre de 2009.

- Veredicte i lliurament de premis: Es realitzarà el 13 de desembre de 2009, a les 12 del migdia, a la Casa Barral.

- Presentació: Els treballs s'han de presentar per quintuplicat a: Regidoria de Cultura Ajuntament de Calafell, Av. de la Generalitat, 1 - 43820 Calafell. A la portada ha de constar-hi el premi al qual es presenta, el títol i la categoria en què s'inclou l'autor. El treball s'ha d'acompanyar d'un sobre tancat amb el premi i el títol escrit a l'exterior i a l'interior del sobre hi ha de figurar les dades de l'autor: nom complet, adreça, telèfon i NIF.

Els treballs també poden enviar-se per correu electrònic a mapons@calafell.org especificant un document per al treball (Títol 1) i un altre per a les dades (Títol 2).

- Publicació: L'organització es reserva el dret de poder publicar els treballs premiats i els finallistes de les diferents categories, fent-hi constar el nom de l'autor i la seva condició de guanyador o de finalista. En cas que l'organització cregui convenient la publicació de treballs no premiats sempre es farà amb el consentiment de l'autor.

- Condicions: El sol fet de participar-hi suposa l'acceptació de les bases, i els drets i les obligacions que se'n deriven. L'organització es reserva el dret de resoldre qualsevol aspecte que no s'hagi previst en aquestes bases, així com la possibilitat de declarar algun premi desert si les obres presentades no reuneixen els mèrits suficients. Els treballs no premiats no es retornaran i es destruiran passada la convocatòria.
El jurat es reserva el dret a atorgar accèssits en cas que la qualitat dels treballs presentats ho mereixin.

- Informació: Telèfon 977695656 i www.calafell.org


1. Bases per la convocatòria del PREMI DE POEMES DE MAR:

- Gènere: Poesia de te`màtica marina.
- Idioma: Català
- Extensió: màxim dos fulls DIN A4, amb lletra impresa a doble espai i una sola cara.
- Premis: 1r premi: 400 euros i 2n premi: 250 euros


2. Bases per la convocatòria del PREMI DE RECERCA CLIMENT ROLLAN:

- Tema: Treball de recerca que expliqui les vivències d'una persona real, no de ficció. També es poden explicar experiències vitals concretes. La història de la vida ha d'estar escrita en prosa.
- Idioma: Català o castellà
- Extensió: Mínim de cinc fulls i màxim de quinze fulls DIN A4, a doble espai i per una sola cara.
- Premis: 1r premi: 400 euros i 2n premi: 250 euros


3. Bases per la convocatòria del PREMI DE CONTES DE NADAL:

- Gènere: Narrativa amb temàtica relacionada amb el Nadal.
- Categories: junior: fins a 18 anys - sénior: a partir de 18 anys
- Idioma: Català
- Extensió: Màxim 5 fulls DIN A4, a doble espai i una sola cara.
- Premis: S'estableixen dues categories: junior: 1r premi 250 euros - 2n premi: 150 euros - Sénior: 1r premi: 600 euros - 2n premi: 300 euros

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada