dilluns, 6 d’abril de 2009

IV CONCURS DE CARTES ROMÀNTIQUES D'AMOR I DESAMOR "FIRES I FESTES DE MAIG O DELS ENAMORATS 2009"

1. Gènere: Qualsevol tipus de carta romàntica d'amor o desamor.

2. Categories: Hi ha dues categories: juvenil de 14 a 17 anys. Adults: +18 anys.

3. Exclusivitat: Els treballs han de ser originals, inèdits i que no participin en cap altre concurs el veredicte del qual s'adopti entre el 16 de març i el 13 de maig de 2009, ambdós inclosos. No s'admetran treballs guardonats en altres certàmens, ni compresos o en tràmit de publicació.

4. Idioma: Només s'admetran treballs escrits en la llengua pròpia de Catalunya: el català.

5. Extensió: No serà superior a 2 fulls DIN A4, escrits a mà o mecanografiats, lletra tipus verdana, cos de lletra 11, a doble espai i a una sola cara.

6. Presentació:

a) Les obres serna presentades per duplicat, firmades amb pseudònim, en un sobre tancat. Dins d'aquest sobre, un altre sobre tancat contindrà una targeta on es faran constar: nom complet, adreça, NIF, telèfon, correu electrònic i el títol de l'obra presentada. Exteriorment, els dos sobres aniran identificats amb el pseudònim del participant i indicant la categoria en què es presenta.

b) Cada autor/a únicament podrà presentar un treball al concurs.

c) Els guardonats o les guardonades de l'edició d'enguany no podran participar en la propera edició.

7. Termini: Els treballs s'han de presentar entre el 16 de març i el 27 d'abril de 2009.

8. Premis:
Categoria juvenil:
1r premi: un ipod amb altaveus
2n premi: un lot de llibres per valor de 100 euros.

Categoria d'adults:
1r premi: cap de setmana a Can Bonastre Wine Resort.
2n premi: un lot de llibres per valor de 100 euros.

Els treballs premiats amb els primers premis hauran de ser llegits en públic pels seus autors o les seves autores, a l'acte de lliurament.

9. Lloc de tramesa: Els treballs han de ser lliurats personalment o per correu ordinari a la Comissió Organitzadora del Concurs Cartes Romàntiques d'amor o de desamor 2009, edifici de l'Escorxador, c/ Escorxador 19-21, 08720 Vilafranca del Penedès.

10. Jurat: El jurat es reunirà a l'objecte de proclamar els guanyadors, com també podrà fer-ho amb la necessària antelació per tal de qualificar i declarar les obres finalistes. El jurat tindrà una secretària, amb veu i sense vot, que actuarà com a representant de l'entitat organitzadora. Li correspon la funció de custodiar les pliques i, en el seu moment, els sobres d'identificació dels autors. Donarà fe de les actuacions del jurat.
Un cop emès el veredicte del jurat, el secretari o la secretària, si no s'indica el contrari en la plica, obrirà tots els sobres per poder informar els/les participants sobre l'acte de lliurament de premis. El jurat pot declarar desert qualsevol dels premis.

11. Veredicte i lliurament de premis: El dia 13 de maig, al saló de plens de la Casa de la Vila, en marc del pregó de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats es farà públic el veredicte i es farà el lliurament de premis.

12. Devolució: Els treballs restaran a disposició dels autors i de les autores a l'Escorxador del 18 al 29 de maig de 2009. Passada aquesta data, s'entendrà que l'autor/a renuncia a recuperar el treball que serà destruït.

13. Publicació: Els treballs premiats quedaran en propietat de l'Ajuntament en una primera edició. L'organitzacií es reserva el dret a poder publicar els treballs premiats i els finalistes, fent-hi constar el nom de l'autor/a i la seva condició de guanyador/a o de finalista, previ consentiment de l'autor.

14. Condicions: La presentació dels originals suposa l'acceptació de tots els punts de les bases, per la qual cosa no seran admeses les obres que no s'ajustin íntegrament.
El jurat tindrà la facultat de resoldre qualsevol situació no prevista així com d'interpretar-ne l'articulat. Les seves decisions seran inapel·lables.

15. Informació:
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Servei de Cultura - Cicle festiu
c/ Escorxador 19-24
08720 Vilafranca del Penedès

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE