dilluns, 11 de maig de 2009

BASES DEL CONCURS PER AL CARTELL I LA PORTADA DEL PROGRAMA ESPLATJA’T

BASES DEL CONCURS PER AL CARTELL I LA PORTADA DEL PROGRAMA ESPLATJA’T:
Viu l’estiu a Cubelles


1. El tema serà relacionat amb les activitats d’estiu a Cubelles.

2. L’obra pot ser en qualsevol tècnica artística. La utilització de colors serà lliure.

3. L’obra ha de ser vertical. La mida serà de 35x50 cm. Al cartell obligatòriament hi ha de figurar el text: ESPLATJA´T : Viu l’estiu a Cubelles

4. Caldrà reservar un lloc on es pugui incloure el logo de l’Ajuntament de Cubelles, així com altres dels col•laboradors.

5. El màxim d’obres amb els quals podrà concórrer cada participant no excedirà de dos.

6. El termini d’admissió d’obres finalitzarà el divendres 29 de maig de 2009 a les 14 hores. Els treballs, que hauran de ser inèdits, seran lliurats a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles, Plaça del Castell, 1 (Oficina de Turisme) de Cubelles, de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores. Telèfon de contacte: 93 895 25 00 i fax: 93 895 32 50

7. L’obra no podrà anar signada. En el cas de resultar guanyadora, llavors l’autor podrà signar-la. Al dors de l’obra anirà enganxat un sobre tancat en el que hi constarà el nom de l’autor i concursant, l’adreça i el telèfon.

8. Per assegurar un mínim de nivell artístic, l’Organització efectuarà una selecció prèvia de les obres rebudes. Hi ha la possibilitat de deixar desert el concurs del cartell i la portada del programa si ho decideix el jurat.

9. Amb les obres seleccionades s’organitzarà una exposició oberta al públic en el lloc i dates que oportunament s’anunciarà.

10. S’estableix un primer premi dotat amb 300€., practicant-ne la retenció en concepte d’I.R.P.F. quan correspongui.

11. L’obra guanyadora serà el cartell i la portada del programa d’ ESPLATJA’T: Viu l’estiu a Cubelles

12. L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Cubelles.


13. Les obres no seleccionades i també les no premiades que figurin a l’exposició podran ésser recollides els dies següents a la cloenda d’aquesta, a la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles, qualsevol dia de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.

14. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles tindrà cura de la conservació de les obres rebudes. Tot i així, no es farà responsable dels originals no recollits en el termini dels 30 dies següents a la cloenda de dita exposició.

15. La Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Cubelles resoldrà qualsevol reclamació que pogués presentar-se, excepte si són referides al veredicte del jurat, que serà inapel•lable.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE