Pàgines

dilluns, 6 de febrer de 2012

INSCRIPCIONS OBERTES AL PROGRAMA QUALIFICA'T

La validació de l'experiència es fa per unitats formatives establertes pel Departament d'Ensenyament i que es corresponen amb els crèdits en el cas dels títols de la LOGSE i amb els mòduls professionals en el cas dels títols de la LOE.

En acabar aquest procés de validació, la certificació es pot fer valer per accedir als ensenyaments de formació professional (sempre que es puguin acreditar els requisits d'accés) i a les proves per a l'obtenció d'un títol de formació professional.

Requisits d'inscripció:


El servei de validació de l'experiència s'ofereix a persones que tenen 18 anys (o més) i experiència laboral o en activitats socials de dos anys com a mínim, a jornada completa, o el temps proporcional en el cas de jornada reduïda, en el sector productiu o professional relacionat amb el cicle formatiu del qual es volen validar els aprenentatges, desenvolupant activitats de l'àmbit de treball del cicle formatiu.

L'experiència s'acreditarà mitjançant un certificat de vida laboral on constin un mínim de 710 dies cotitzats o bé un certificat de l'entitat social on hi constin un mínim de 440 dies d'activitat de voluntariat.

Sol·licitud d'inscripció:


La sol·licitud d'inscripció telemàtica s'ha de fer al web del centre autoritzat. Quan accediu a la fitxa del centre on voleu fer la sol·licitud, cliqueu l'adreça web de l'apartat "URL pàgina web centre".

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 a l'11 de febrer de 2012.


+ informació del QUALIFICA'T
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada