Pàgines

divendres, 2 de març de 2012

JA HA SORTIT LA CONVOCATÒRIA DE PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS!!!


El Departament d'Ensenyament ha convocat les proves d'accés als  ensenyaments de cicles formatius per aquelles persones que no tenen els requists d'accés als estudis.

Prova d'accés a Grau Mitjà
Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2012.
Calendari:

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Prova: 2 de maig de 2012, a les 16 hores (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)
Prova d’accés a Grau Superior
Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2012. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2012) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit.

Calendari:

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Prova: 9 de maig de 2012, a les 16 hores (part comuna) i 10 de maig, a les 16 hores (part específica). Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.
Més informació de la prova.


Prova d’accés a cicles formatius d’Arts Plàstiques i disseny de grau mitjà.

Les persones que no tenen el graduat en educació secundària obligatòria (o d'estudis declarats equivalents) han de fer les dues parts de la prova. Aquestes persones, per presentar-se a la prova han de tenir complerts 17 anys o complir-los durant l'any 2012.

Calendari:

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia per pagar la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació al centre triat per fer la prova: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Proves: 2 de maig (part comuna) i 3 de maig de 2012 (part específica). Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.
Prova d’accés a cicles formatius d’Arts Plàstiques i disseny de grau superior
La prova d'accés s'organitza com una única prova amb una part comuna i una altra d'específica. L'objectiu de la part comuna és acreditar la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i, el de la part específica, demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aporifitament els ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.

Celendari:

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia per pagar la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació al centre triat per fer la prova: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Proves: 9 de maig (part comuna) i 10 de maig de 2012 (part específica).
Proves d’accés a ensenyaments esportius de grau mitjà
Per inscriure's a les proves d'accés al grau mitjà cal tenir complerts 17 anys o complir-los durant l'any 2012.

Calendari:

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Prova: 2 de maig de 2012, a les 16 hores (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)
Proves d’accés a ensenyaments esportius de grau superior
Cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durant l'any 2012. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2012) i tenen un títol (o el resguard corresponent) de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius o del cicle de formació professional inicial d'activitats físiques i esportives.

Calendari:

 • Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012
 • Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012
 • Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores
 • Prova: 9 de maig de 2012, a les 16 hores (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)
Proves específiques a ensenyaments esportius
Les proves es fan per comprovar que els aspirants tenen la condició física i les destreses específiques per poder cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Calendari propi per a cada especialitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada