Pàgines

dimarts, 3 de juliol de 2012

Carnets amb avantatges

A l'Oficina Jove Garraf (Vilanova i la Geltrú) tramitem els carnets d'alberguista, d'estudiant i de professorat internacionals.

Et permet l'allotjament més econòmic a la Xarxa Nacional d'Albergs socials de Catalunya i d'arreu del món de la Xarxa International Hostelling.

Existeixen diferents modalitats:
- Juvenil. Per a joves entre 14 i 29 anys. Cal portar el DNI original, autorització paterna els menors d'edat, i 5 euros.
- Adult. A partir dels 30 anys. Cal portar el DNI original i 12 euros.
- De grup. Per a entitats i associacions juvenils, esportives o socioculturals. Cal portar un document amb segell de l'entitat o associació i 15 euros.
- Familiar. Per a famílies amb fills menors de 18 anys. Cal portar el DNI d'un dels pares, el llibre de família o equivalent i 24 euros. En el cas de família nombrosa el carnet és gratuït i només és necessari tenir-lo per allotjar-se en albergs de fora de Catalunya.

La seva durada és d'un any a partir de la data d'expedició.

Carnet Internacional d'estudiant (ISIC)


L'ISIC és un Carnet adreçat a estudiants, majors de 12 anys, que estiguin fent qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (ESO, batxillerat, cicles formatius, universitat...) o que estiguin matriculats en qualsevol curs (idiomes, música...) amb la condició que la durada del curs no pot ser inferior a 6 mesos. Et permet obtenir descomptes en museus, teatres, en comprar bitllets d'avió, autobús..., però cal tenir en compte que els avantatges i descomptes poden tenir limitació d'edat. És vàlid per l'any en curs.

Per obtenir-lo cal portar el DNI, 1 fotografia, la matrícula o carnet on s'especifiqui què s'està estudiant (no serveix el carnet VISA) i 9 euros.

Carnet per a professors (TEACHER)


Carnet per a professors en actiu. Permet obtenir descomptes en museus i eventualment en transports.

Per obtenir-lo cal portar el DNI original, 1 fotografia, el certificat original del centre d'ensenyament on es treballa i 9 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada