dimarts, 3 de juliol de 2012

Carnets amb avantatges

A l'Oficina Jove Garraf (Vilanova i la Geltrú) tramitem els carnets d'alberguista, d'estudiant i de professorat internacionals.

Et permet l'allotjament més econòmic a la Xarxa Nacional d'Albergs socials de Catalunya i d'arreu del món de la Xarxa International Hostelling.

Existeixen diferents modalitats:
- Juvenil. Per a joves entre 14 i 29 anys. Cal portar el DNI original, autorització paterna els menors d'edat, i 5 euros.
- Adult. A partir dels 30 anys. Cal portar el DNI original i 12 euros.
- De grup. Per a entitats i associacions juvenils, esportives o socioculturals. Cal portar un document amb segell de l'entitat o associació i 15 euros.
- Familiar. Per a famílies amb fills menors de 18 anys. Cal portar el DNI d'un dels pares, el llibre de família o equivalent i 24 euros. En el cas de família nombrosa el carnet és gratuït i només és necessari tenir-lo per allotjar-se en albergs de fora de Catalunya.

La seva durada és d'un any a partir de la data d'expedició.

Carnet Internacional d'estudiant (ISIC)


L'ISIC és un Carnet adreçat a estudiants, majors de 12 anys, que estiguin fent qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (ESO, batxillerat, cicles formatius, universitat...) o que estiguin matriculats en qualsevol curs (idiomes, música...) amb la condició que la durada del curs no pot ser inferior a 6 mesos. Et permet obtenir descomptes en museus, teatres, en comprar bitllets d'avió, autobús..., però cal tenir en compte que els avantatges i descomptes poden tenir limitació d'edat. És vàlid per l'any en curs.

Per obtenir-lo cal portar el DNI, 1 fotografia, la matrícula o carnet on s'especifiqui què s'està estudiant (no serveix el carnet VISA) i 9 euros.

Carnet per a professors (TEACHER)


Carnet per a professors en actiu. Permet obtenir descomptes en museus i eventualment en transports.

Per obtenir-lo cal portar el DNI original, 1 fotografia, el certificat original del centre d'ensenyament on es treballa i 9 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols dir la teva sobre el futur del passeig Vilanova?

L’Ajuntament de Cubelles ha obert el procés participatiu de la futura reforma del Pg. de Vilanova.  El passeig de Vilanova és l’eix verteb...