dimecres, 16 de gener de 2013

CONVOCATÒRIA DE 10 BEQUES PER CURSAR EL BATXILLERAT INTERNACIONAL A L'ESTRANGER

Col·legis del Món seleccionarà els 10 cadidats entre els que presentin la sol·lictiud abans del 31 de gener i compleixin els requisits mínims.


La Fundació Comité Espanyol dels Col·legis del Món Unit obre la convocatòria de 10 Places amb Beca per estudiar els dos cursos del Batxillerat Internacional en els centres d'aquesta organització. En la selecció dels candidats/es es valoren especialment criteris com la maduresa personal, el compromís social, l'interès i respecte per altres cultures, la iniciativa i creativitat, juntament amb la capacitat per conviure i fer amistat amb alumnes d'arreu del món.

Els sol·licitants hauran de complir els següents requisits:


- Possessió de nacionalitat espanyola en el moment de la convocatòria o haver viscut a Espanya els últims 8 anys i estar tramitant la nacionalitat.
- Haver nascut en els anys 1996 o 1997.
- Estar cursant 4t d'ESO o 1r de Batxillerat i, en ambdós casos, tenir aprovat l'any anterior.
- Tenir bon expedient acadèmic i coneixements bàsics d'anglès.
- S'ha de fer un ingrés de 12 €, en concepte de despeses de selecció.
- Haver emplenat l'imprès d'acord amb les instruccions i la documentació a aportar.

Les sol·licituds rebudes i que satisfacin els requisits anteriorment assenyalats seran revisades per un Comitè de Selecció que efectuarà una primera preselecció. Els candidats que superin aquesta fase hauran d'elaborar un projecte social seguint una sèrie de directrius, que es facilitaran en el moment en què se'ls comunica que han estat preseleccionats i que passaran a la següent fase: la selecció. Aquests seran convocats a una entrevista personal que tindrà lloc a Madrid el mes d'abril, a excepció d'aquells que no resideixin a Espanya, als quals se'ls farà una entrevista telefònica prèvia.


Abans de l'1 de juny es comunicarà als candidats el resultat de la selecció. La incorporació als diferents col · legis tindrà lloc en els mesos d'agost a setembre de 2013.

Sol·licitud oberta fins al 31 de gener.

+ info i formulari


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE