Pàgines

dimarts, 19 de febrer de 2013

Prova per a l'obtenció dels certificats dels nivells intermedi i avançat de diversos idiomes

Les inscripcions es poden fer fins al 2 de març de 2012


El Departament d'Ensenyament organitza les proves ordinàries del curs 2011-2012 per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi i el certificat de nivell avançat de diversos idiomes. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.
La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent) i que es tenen 14 anys o més. Només han de fer la inscripció les persones candidates de règim lliure.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Els exàmens seran durant el proper mes de juny.

Més informació i inscripcions

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nou Pla Local Jove, vindràs?