Pàgines

dilluns, 9 de setembre de 2013

Curs de preparació per a la prova d'accés als cicles fomatius de grau mitjà 2013 - 2014 a Cubelles


El Curs de preparació per la prova d'accés als cicles de formació professional està adreçat a persones que nodisposin de la titulació de graduat en educació secundària i vulguin presentar-se a la prova d'accés per cursar un cicle formatiu i, així, reincorporar-se al sistema educatiu i poder afrontar la inserció al mercat laboral amb més qualificació professional. Per poder accedir al curs s'ha de tenir com a mínim 17 anys l'any 2014.

La prova d'accés als cicles formatius consta d'un sol examen. El fet de superar-la dóna dret a cursar qualsevol cicle formatiu i té validesa permanent a tot l'Estat Espanyol.

Aquest curs forma part del Programa de mesures formatives que la Diputació de Barcelona va posar en marxa l'any 2009, ja en plena crisi econòmica. Al curs 2013-2014 hi participen 38 entitats locals.

PLA D'ESTUDIS:

La prova té com a referents les competències bàsiques següents:
1. Comunicativa en llengua catalana i llengua castellana
2. Comunicativa en llengua estrangera (anglès o francès)
3. Social i ciutadana
4. Matemàtica
5. D'interacció amb el món físic
6. En tecnologies

DURADA I CALENDARI:

330 hores, d'octubre de 2013 a abril de 2014

INSCRIPCIONS:

Del 16 de setembre al 5 d'octubre de 2013

Lloc d'inscripció:
OPIC (Oficina de Participació i Informació Ciutadana)
C/ Joan Roig i Piera, 3-5
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:30 i dissabte de 10:00 a 13:00

Documentació:
Fotocòpia del DNI o un altre document identificatiu

Nota important: En cas de sobrepassar el límit de places tindran preferència les persones empadronades a Cubelles.

INICI DEL CURS:

14 d'octubre de 2013

HORARI:

De dilluns a dijous de 17:30 a 20:30

PREU PÚBLIC:

50 euros

Més informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada