dilluns, 18 de novembre de 2013

Convocatòria extraordinària de les proves per a l'obtenció dels certificats oficials d'anglès

Inscripcions del 25 al 29 de novembre de 2013, les proves seran durant el mes de febrer de 2014.


El Departament d'Ensenyament organitza les proves de règim lliure per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat d'anglès corresponents al curs 2013-2014. El primer correspon a 390 hores lectives i al nivell B1 del Consell d'Europa i el segon, a 650 hores lectives i al nivell B2 del Consell d'Europa.

La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d'una prova escrita i una prova oral.

Per presentar-se a les proves cal acreditar que s'ha superat el segon curs d'ESO (o nivell equivalent) i tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. Només poden fer la inscripció les persones candidates de règim lliure. No es pot tenir simultàniament la condició d'alumne oficial als ensenyaments presencials el curs acadèmic 2013-2014 o als ensenyaments a distància el primer semestre del curs 2013-2014, i d'aspirant de règim lliure del mateix idioma.

Un mateix aspirant no pot inscriure's a les proves de nivell intermedi i avançat en la mateixa convocatòria.

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Més informació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE