dilluns, 24 d’octubre de 2016

Proves lliures per a l'obtenció de títols de Formació professional

El Departament d'Ensenyament convoca aquestes proves per tal que les persones que s'han format al llarg de la vida dins i fora del sistema educatiu puguin obtenir directament els títols de tècnic/a o de tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional següents:


Cicles de grau mitjà:
Atenció a les persones en situació de dependència (LOE)
Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)

Cicle de grau superior:
Educació infantil (LOE)
Integració social (LOE)

Requisits per poder-s'hi presentar:
Cal tenir 18 anys (o fer-los durant l'any 2016) i tenir els requisits d'accés a Cicles formatius de grau mitjà, ESO o equivalent o proves d'accés en el cas de les proves a Cicles de grau mitjà.

En el cas de la prova lliure per als Cicles de grau superior, tenir els requisits d'accés a Cicles formatius de grau superior o proves d'accés.

Calendari:
- Termini d’inscripció: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
- Pagament de la taxa d’inscripció: fins al 7 de novembre de 2016 (abans de les 22 hores).
- Consulta de la llista provisional d'inscrits: 24 de novembre de 2016 (del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016 es poden presentar reclamacions i documentació al centre)
- Consulta de la definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 13 de desembre de 2016.
- Les proves seran a partir del 14 de desembre.

Consulteu el calendari complet que inclou també convalidacions i exempcions.

Contingut de les proves
Les proves de cada crèdit o unitat formativa poden ser úniques o constar de dues parts (una prova tècnica i una prova pràctica).

La prova del crèdit de síntesi i/o mòdul professional de síntesi o de projecte consisteix en la resolució d'un supòsit, treball o exercici de simulació. Per ser avaluat cal haver superat la resta de crèdits o unitats formatives (llevat de la formació en centres de treball).

Pel que fa al crèdit i/o mòdul professional de formació en centres de treball, no s'avalua amb una prova sinó que se'n pot sol·licitar l'exempció total a la comissió avaluadora o es pot cursar posteriorment en un centre que imparteixi el cicle formatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols dir la teva sobre el futur del passeig Vilanova?

L’Ajuntament de Cubelles ha obert el procés participatiu de la futura reforma del Pg. de Vilanova.  El passeig de Vilanova és l’eix verteb...