dilluns, 24 d’octubre de 2016

Proves lliures per a l'obtenció de títols de Formació professional

El Departament d'Ensenyament convoca aquestes proves per tal que les persones que s'han format al llarg de la vida dins i fora del sistema educatiu puguin obtenir directament els títols de tècnic/a o de tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional següents:


Cicles de grau mitjà:
Atenció a les persones en situació de dependència (LOE)
Cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)

Cicle de grau superior:
Educació infantil (LOE)
Integració social (LOE)

Requisits per poder-s'hi presentar:
Cal tenir 18 anys (o fer-los durant l'any 2016) i tenir els requisits d'accés a Cicles formatius de grau mitjà, ESO o equivalent o proves d'accés en el cas de les proves a Cicles de grau mitjà.

En el cas de la prova lliure per als Cicles de grau superior, tenir els requisits d'accés a Cicles formatius de grau superior o proves d'accés.

Calendari:
- Termini d’inscripció: del 24 d'octubre al 4 de novembre de 2016
- Pagament de la taxa d’inscripció: fins al 7 de novembre de 2016 (abans de les 22 hores).
- Consulta de la llista provisional d'inscrits: 24 de novembre de 2016 (del 25 de novembre al 2 de desembre de 2016 es poden presentar reclamacions i documentació al centre)
- Consulta de la definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 13 de desembre de 2016.
- Les proves seran a partir del 14 de desembre.

Consulteu el calendari complet que inclou també convalidacions i exempcions.

Contingut de les proves
Les proves de cada crèdit o unitat formativa poden ser úniques o constar de dues parts (una prova tècnica i una prova pràctica).

La prova del crèdit de síntesi i/o mòdul professional de síntesi o de projecte consisteix en la resolució d'un supòsit, treball o exercici de simulació. Per ser avaluat cal haver superat la resta de crèdits o unitats formatives (llevat de la formació en centres de treball).

Pel que fa al crèdit i/o mòdul professional de formació en centres de treball, no s'avalua amb una prova sinó que se'n pot sol·licitar l'exempció total a la comissió avaluadora o es pot cursar posteriorment en un centre que imparteixi el cicle formatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE