dijous, 30 de novembre de 2017

Oposicions per al cos docent

Termini de presentació de sol·licituds: de l'1 al 20 de desembre de 2017

D'acord amb les ofertes d'ocupació públiques aprovades pel govern, el Departament d'Ensenyament fa públiques les convocatòries corresponents de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.

Es convoquen diferents procediments:

1. Ingrés lliure i de reserva per a aspirants amb discapacitat
Per als aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que encara que ho siguin no tenen els requisits per participar en un dels procediments d'accés. Es reserva un 5% del total de places per a persones que tenen reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%.
2. Accés a un cos de grup superior
Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2.
3. Accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació
Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors d’escoles oficials d'idiomes.
4. Adquisició de noves especialitats
Per als aspirants funcionaris de carrera d'un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos.

Per poder participar-hi, s'han de complir uns requisits generals a més dels específics de cada cos i especialitat.

Pots consultar el nombre de places per a cada especialitat.

La sol·licitud d'inscripció es podrà fer presencialment o bé telemàticament. Les taxes associades a cada concurs d'oposició varien segons el cos i l'especialitat. Les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics tindran una bonificació del 20%.

Més informació sobre la convocatòria

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE