dimarts, 17 de febrer de 2009

Concurs de disseny

Concurs de disseny de la portada del
nou CD CAMBRILSONA

- Ass. de Músics de Cambrils -

Davant la necessitat de trobar un disseny per la portada del nou cd de grups
musicals, l´Associació de Músics de Cambrils i l´àrea de Joventut, organitzen un
concurs amb l´objectiu de fomentar la creativitat artística d´acord amb les següents
bases:

• Poden participar totes les persones interessades, nascudes o residents a
Catalunya, individualment o en grup.
• La temàtica de la portada tindrà a veure amb la música i la ciutat de Cambrils.
En el disseny haurà de sortir el nom del disc Cambrilsona.
• La tècnica i el disseny utilitzat serà de caràcter lliure i cada participant podrà
elaborar fins a un màxim de tres dissenys.
• S’haurà de presentar el disseny de la portada del CD en un sobre tancat. En el
seu exterior hi haurà de constar la següent informació: Ref. PORTADA CD
CAMBRILSONA i pseudònim de la persona participant. A l´interior s´hi
adjuntarà un segon sobre on s´hi indicaran les següents dades personals;
o nom i cognoms
o data de naixement
o correu electrònic
o telèfon
o adreça actual de residència
• El sobre es podrà presentar personalment o enviar-ho per correu ordinari a la
següent adreça: PIJ CAMBRILS (Pl. Ajuntament, 1, C.P. 43850 Cambrils).
• La data màxima per participar al concurs serà el divendres 13 de març de
2009.

EL JURAT:
• El Jurat estarà format pel regidor i tècnics de l’àrea de Joventut i la junta
directiva de l’Associació de Músics de Cambrils.
• El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el dia 20 de març a la web:
www.cambrils.org/joventut. L´organització es posarà en contacte directament
amb els guanyadors per comunicar-los-hi el resultat.
• El Jurat otorgarà els següents premis:
o 1r premi: 300€ + CD Cambrilsona.
o 2n premi: 200€ + CD Cambrilsona.
o 3r premi: 100€ + CD Cambrilsona.

En el cas que el guanyador sigui menor d´edat es farà entrega del premi al
responsable legal (pare/mare/tutor)

Les persones participants no podran beneficiar-se de més d´un premi.
• La resolució serà inapel·lable i el Jurat podrà declarar desert el concurs.
• Tant l´Associació de Músics de Cambrils com l´àrea de Joventut, un cop
finalitzat el concurs, podran fer l´ús que creguin convenient de les obres que
s´hagin entregat. En cap cas es retornaran les obres als seus autors.
• L’organització es reserva el dret a resoldre qualsevol imprevist de la manera
que consideri oportuna.
• El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE