dimarts, 2 d’octubre de 2012

S'ACABA EL PROGRAMA QUALIFICA'TLa Generalitat suprimeix el programa experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, aquest programa permetia validar l'experiència professional en determinats àmbits per continguts curriculars de formació professional. A finals d'aquest mes d'octubre s’informarà de les noves mesures flexibilitzadores i actuacions orientades cap al reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Cap comentari:

Publica un comentari

Calendari matricula PAU 2020

Del 15 de maig al 15 de juny per: Alumnes de segon de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) Matrícula lliure (per millo...