dijous, 31 de gener de 2013

La Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil del Departament de Benestar Social i Família atén més de mig milió de joves el 2012

Oferta educativa i formativa, mercat laboral, cultura i lleure són de major a menor les principals demandes dels usuaris. 

El perfil correspon a un noi menor de 25 anys amb estudis d’ESO acabats.

 La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família ha donat a conèixer avui el balanç d’activitat de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) durant l’any passat.

 Els 310 Punts d’Informació Juvenil i les 14 Oficines Joves repartides per Catalunya que integren la XNEJ van atendre més de 559.000 consultes. Les qüestions més demanades usuaris van ser les relacionades amb l’oferta formativa i educativa existent a Catalunya, amb un 26% del conjunt de les consultes. Les consultes sobre educació i formació han experimentat un creixement a la XNEJ des del 2008, en què el percentatge era del 20%, fins al 26% actual.
Aquesta evolució coincideix amb l’augment dels joves de 16 a 29 anys que estudien, que van passar del 29% el 2008 al 37% el tercer trimestre del 2012, segons dades de l’Enquesta de Població Activa. La cerca d’informació i assessorament sobre el mercat laboral va ser la segona qüestió més sol·licitada, amb un 18% del total de consultes.
Els períodes prevacacionals van ser els més actius en aquest sentit. Així, tant el període maig-juny com el de novembre-desembre van concentrar un 21% de preguntes sobre recursos per trobar feina. L’estadística d’activitat de la XNEJ situa el lleure i la cultura com les dues temàtiques següents en nombre consultes, amb un 10% cadascuna, seguides de la salut i esports (9%), les tecnologies de la informació i la comunicació (8%), el turisme (6%, percentatge que es dispara al 18% els mesos d’estiu), habitatge i aspectes relacionats amb la participació juvenil (5%), la cohesió social (3%), la solidaritat i les relacions internacionals (1%), i el medi ambient (menys de l’1%).

 Perfil d’usuari: noi, menor de 25 anys i amb l’ESO el que fa al perfil d’usuari dels Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves el 2012, aquest correspon a un noi de 25 anys o menys amb l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) acabada. Per sexes, els nois han suposat el 54% de les consultes davant un 46% de les noies. Pel que fa a les edats, el tram 16-20 va ser el més actiu amb un 24% de les consultes. El segueixen els menors de 16 anys (23%), els joves entre 21 i 25 anys (15%), entre 26 i 29 anys (12%) i entre 30 i 35 anys (10%). Finalment, un 15% de persones de més de 35 anys també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut.
 D’acord amb el nivell d’estudis, els usuaris de la XNEJ van ser majoritàriament joves amb ESO (52%), seguits els que tenien estudis postobligatoris (25%), dels que havien acabat estudis universitaris (12%) i dels que no tenien estudis (11%). L’estadística també proporciona xifres sobre el lloc de naixement dels usuaris: majoritàriament nascuts a Catalunya (71%), seguits pels nascuts a l’Àfrica del nord (12%), a Llatinoamèrica (5%), a la resta de l’Estat (4%), a la resta de la UE (3 %), a la resta d’Àfrica (3%) i a Àsia (2%).

Finalment, de les consultes fetes a la XNEJ, el 81% es va fer presencialment als mateixos punts d’atenció, el 8% en els desplaçaments dels informadors juvenils a centres educatius, el 5% per via telefònica, el 4% per correu electrònic, mentre que el 2% van ser fetes a través de les xarxes socials, blocs, fòrums i altres canals digitals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Vols dir la teva sobre el futur del passeig Vilanova?

L’Ajuntament de Cubelles ha obert el procés participatiu de la futura reforma del Pg. de Vilanova.  El passeig de Vilanova és l’eix verteb...