Pàgines

dijous, 31 de gener de 2013

La Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil del Departament de Benestar Social i Família atén més de mig milió de joves el 2012

Oferta educativa i formativa, mercat laboral, cultura i lleure són de major a menor les principals demandes dels usuaris. 

El perfil correspon a un noi menor de 25 anys amb estudis d’ESO acabats.

 La Direcció General de Joventut del Departament de Benestar Social i Família ha donat a conèixer avui el balanç d’activitat de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) durant l’any passat.

 Els 310 Punts d’Informació Juvenil i les 14 Oficines Joves repartides per Catalunya que integren la XNEJ van atendre més de 559.000 consultes. Les qüestions més demanades usuaris van ser les relacionades amb l’oferta formativa i educativa existent a Catalunya, amb un 26% del conjunt de les consultes. Les consultes sobre educació i formació han experimentat un creixement a la XNEJ des del 2008, en què el percentatge era del 20%, fins al 26% actual.
Aquesta evolució coincideix amb l’augment dels joves de 16 a 29 anys que estudien, que van passar del 29% el 2008 al 37% el tercer trimestre del 2012, segons dades de l’Enquesta de Població Activa. La cerca d’informació i assessorament sobre el mercat laboral va ser la segona qüestió més sol·licitada, amb un 18% del total de consultes.
Els períodes prevacacionals van ser els més actius en aquest sentit. Així, tant el període maig-juny com el de novembre-desembre van concentrar un 21% de preguntes sobre recursos per trobar feina. L’estadística d’activitat de la XNEJ situa el lleure i la cultura com les dues temàtiques següents en nombre consultes, amb un 10% cadascuna, seguides de la salut i esports (9%), les tecnologies de la informació i la comunicació (8%), el turisme (6%, percentatge que es dispara al 18% els mesos d’estiu), habitatge i aspectes relacionats amb la participació juvenil (5%), la cohesió social (3%), la solidaritat i les relacions internacionals (1%), i el medi ambient (menys de l’1%).

 Perfil d’usuari: noi, menor de 25 anys i amb l’ESO el que fa al perfil d’usuari dels Punts d’Informació Juvenil i les Oficines Joves el 2012, aquest correspon a un noi de 25 anys o menys amb l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) acabada. Per sexes, els nois han suposat el 54% de les consultes davant un 46% de les noies. Pel que fa a les edats, el tram 16-20 va ser el més actiu amb un 24% de les consultes. El segueixen els menors de 16 anys (23%), els joves entre 21 i 25 anys (15%), entre 26 i 29 anys (12%) i entre 30 i 35 anys (10%). Finalment, un 15% de persones de més de 35 anys també van fer ús del servei per a qüestions relacionades amb la joventut.
 D’acord amb el nivell d’estudis, els usuaris de la XNEJ van ser majoritàriament joves amb ESO (52%), seguits els que tenien estudis postobligatoris (25%), dels que havien acabat estudis universitaris (12%) i dels que no tenien estudis (11%). L’estadística també proporciona xifres sobre el lloc de naixement dels usuaris: majoritàriament nascuts a Catalunya (71%), seguits pels nascuts a l’Àfrica del nord (12%), a Llatinoamèrica (5%), a la resta de l’Estat (4%), a la resta de la UE (3 %), a la resta d’Àfrica (3%) i a Àsia (2%).

Finalment, de les consultes fetes a la XNEJ, el 81% es va fer presencialment als mateixos punts d’atenció, el 8% en els desplaçaments dels informadors juvenils a centres educatius, el 5% per via telefònica, el 4% per correu electrònic, mentre que el 2% van ser fetes a través de les xarxes socials, blocs, fòrums i altres canals digitals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada