dimecres, 30 de gener de 2013

Proves per a l'obtenció del graduat en ESO per a l'alumnat que no l'hagi obtingut en finalitzar aquesta etapa

L'alumnat que no hagi obtingut el títol de graduat en Educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l'etapa durant el mes de març es por presentar a les proves que organitzen els centres educatius.

Els requisits per poder presentar-se a les proves són:
- Tenir 18 anys o complir-los dins l'any natural en què es fan les proves; aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 per a l'alumnat que tingui un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari, o que es  trobi en procés d'obtenció d'un permís de treball o que sigui esportista d'alt rendiment. Cal presentar la documentació que ho acrediti.
- Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut el títol i no tenir més de cinc matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos)
- Haver finalitzat l'Educació secundària obligatòria durant un dels dos cursos anteriors al qual s'accedeix a les proves.

Abans que s'obri el període d'inscripció, els centres publiquen al tauler d'anuncis o al web els criteris d'avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries. Deu dies hàbils després de tancar-se el període d'inscripció el centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d'aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

+ info

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE