dijous, 2 de maig de 2013

Preinscripció als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)

Què és un PQPI?

Són programes adreçats a joves que no han obtingut el Graduat en ESO i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes.

Els PQPI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats d'incorporació al món laboral i, alhora, una via que faciliti l'accés tant als Cicles Formatius de Grau Mitjà com a altres ofertes formatives.

Els PQPI-PTT esdevenen una nova oportunitat per obtenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria ja que els participants es poden inscriure, de manera voluntària, als mòduls específics que s'organitzen amb aquesta finalitat.


Els PQPI-PTT ofereixen, amb caràcter general i obligatori, mòduls de formació corresponent a dos àmbits:

Mòdul A (Formació Professional Específica):
Té la finalitat de desenvolupar competències d'unperfil professional a fi que l'alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica i, alhora, iniciar un itinerari de formació professional. Aquest mòdul inclou la Formació en Centres de Treball (Pràctiques en empreses).

Mòdul B (Formació Bàsica):
Ofereixen la recuperació i l'adquisició de coneixements i capacitats bàsiques que faciliten els aprenentatges i la formació continuada: operacions matemàtiques bàsiques, tècniques de comunicació, TIC, condicions i relacions laborals...

Mòdul C:
A més, l'alumnat pot cursar, amb caràcter voluntari, mòduls de formació per obtenir el títol de Graduat en ESO. Es poden cursar simultàniament o amb posterioritat als PQPI-PTT.

El fet de cursar els mòduls obligatoris ( A i B ) permet a l'alumnat matricular-se al Mòdul C en un centre autoritzat a imparir l'educació secundària per a les persones adultes (Escoles d'Adults).

I per fer-te una idea pots veure els PQPI que es van oferir l'any passat a Vilanova i la Geltrú:

PROGRAMACIÓ 2012-2013
PQPI d'Auxiliar d'activitat d'oficina i en serveis administratius general
PQPI-PTT d'Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips imicroinfomàtics
PQPI-PTT d'Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques i d'aigua i gas


Si estàs interessat/da és el moment d'inscriure't i reservar la teva plaça!
Més endavant, durant el juliol o fins i tot, setembre surten els PQPI pel curs vinent i en altres poblacions com pot ser, Sant Pere de Ribes.


Preinscripcions del 6 al 17 de Maig.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE