dimarts, 30 d’abril de 2013

El Govern aprova el III Pla general de Formació Professional de Catalunya (2013-2016)

Han presentat avui aquest acord conjuntament amb la memòria de la futura llei de Formació Professional. Totes dues mesures s’emmarquen en el projecte del Govern d’avançar cap a un nou model d’FP que contribueixi a crear ocupació estable i millori la competitivitat de les empreses del país.


III Pla general de Formació Professional (2013-2016)

El III Pla redunda en la idea del Govern d’articular, amb la coordinació dels Departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació, un nou model  d’Orientació, Formació i Qualificació Professional que impulsi la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones, revertint així en una millora de la competitivitat de les empreses. Per fer-ho, el document concreta, des d’una perspectiva pràctica, aspectes clau relacionats amb la integració dels subsistemes d’FP actualment existents –FP Inicial i FP per a l’Ocupació-. Per assolir els seu objectiu general, el III Pla defineix quatre eixos estratègics on incidir:

- La planificació i adaptació de l’oferta formativa integrada a les necessitats del mercat de treball i de les persones.
- L’impuls dels centres de Formació Professional integrats.
- L’organització d’un mecanisme integrat de reconeixement i acreditació de les competències professionals.
- El desenvolupament d’un sistema integrat d’informació i orientació professional.

Aquests eixos, al seu torn, es despleguen en un total de 13 objectius i 26 mesures que s’hauran d’anar fent efectives al llarg dels quatre anys en què es desplegarà el Pla.

+informació

1 comentari:

Nova convocatòria de la iniciativa Discover EU perquè els joves viatgin gratis per Europa amb Interrail

DiscoverEU és una iniciativa de la Unió Europea que ofereix als joves de 18 anys l'oportunitat de conèixer Europa a través d'un viat...