Pàgines

divendres, 24 de maig de 2013

Prestacions per al pagament del lloguer 2013

Convocatòria oberta del 25 de maig a l'1 de juliol de 2013.


Aquestes prestacions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya estan adreçades a persones que tinguin dificultats per a pagar el lloguer, que siguin titulars de contractes no superiors als 600€, per la demarcació de Barcelona.

La prestació per al pagament al lloguer és un ajut per fer front al pagament del lloguer destinat a famílies o unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats. És una prestació que s'atorga per un any, amb possibilitat de renovació de la prestació en els casos que fixa la normativa.

Per aquesta convocatòria es prioritzaran persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud; persones adjudicatàries d’habitatges de lloguer protegit de titularitat d’entitats públiques que tinguin qualificació vigent o d’habitatges de lloguer gestionats per aquestes; persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%; persones més grans de 65 anys;  joves entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec; dones víctimes de violència de gènere; famílies monoparentals amb menors a càrrec, famílies nombroses i persones joves extutelades.

L’import de la prestació pot variar entre 240€ i 2.400€ màxim per any. Els sol·licitants han d’acreditar ingressos suficients per pagar el lloguer, sense superar els barems establerts.

Les persones residents a la resta de municipis del Garraf poden contactar amb l'Oficina Comarcal d’Habitatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada