Pàgines

dimarts, 25 de juny del 2013

La Secretaria d'Universitats i Recerca proposa repetir l'examen de matemàtiques als estudiants que ho desitgin

La Secretaria d'Universitats i Recerca ha presentat les conclusions de l'expedient informatiu en relació amb les incidències registrades en les Proves d'Accés a la Universitat i ha proposat a la Comissió Coordinadora de les PAU assumir les recomanacions que s'hi fan.

La comissió interna creada arran de les incidències registrades en les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) considera que la pràctica totalitat de les proves es van desenvolupar amb normalitat. Més enllà de la incidència de l'examen de matemàtiques, la comissió interna consigna dos errors d'impressió:

- una "A" en comptes d'una "E" a la capçalera de la prova de Matemàtiques aplicades a les ciències socials.
- un "4" a la prova de geografia. Apareixia la xifra 64.2644 en lloc de 64.264.

L'expedient conclou que aquests errors d'impressió no afectaven a la resolució de les proves.
Ateses aquestes circumstàncies, l'expedient ha centrat la seva anàlisi en la incidència de la prova de matemàtiques, que sí que requeria una atenció especial.

L'expedient conclou, entre d'altres, que l'origen de la incidència va ser un error humà per la discrepància entre l'enunciat de l'examen i l'enunciat de les pautes de correcció. Els sistemes previstos de control es van mostrar deficients per detectar una errada d'aquesta naturalesa. El protocol existent per a la resolució d'incidències durant la prova es va mostrar poc adequat.

L'expedient determina, que ateses les incidències que es van produir en l'examen de matemàtiques i atès que no es pot establir amb total seguretat que no s'hagi produït cap perjudici a cap estudiant ni que la incidència no afectés a totes les aules de la mateixa manera, la Comissió Coordinadora de les PAU prengui en consideració l'opció de repetir l'examen de matemàtiques a aquells estudiants que així ho desitgin.

Les condicions de la repetició
Tot i això, els responsables de les PAU han decidit fer cas de la recomanació del Govern -prèvia consulta a les universitats-. Així, podran repetir l'examen de Matemàtiques els estudiants que el 12 de juny es van presentar a la prova i que ho demanin formalment, tràmit que s'haurà de fer l'1 i el 2 de juliol a través del portal Accesnet. La Comissió coordinadora aclareix que aquesta sol·licitud "comporta la renúncia explícita a la qualificació obtinguda, i també del procés de reclamació i de doble correció" de l'examen realitzat el dia 12.

L'organisme avisa els estudiants que demanin repetir la prova i que el dia 5 no s'hi presentin es quedaran sense nota d'aquesta matèria. Això vol dir que si es van matricular de Matemàtiques en la fase general "no tindran qualificació de les PAU i, per tant, tampoc nota d'accés" a la universitat.

Ja el dia de la prova, els alumnes hauran de portar un document identificatiu, el comprovant d'haver formalitzat la sol·licitud de repetició i la targeta de les qualificacions de la selectivitat -sense aquesta última, especifiquen, no es podrà fer l'examen.

+info
Notícia

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

XV Festa Jove de Cubelles

Clic aquí per veure tot el programa