Pàgines

dimarts, 29 d’abril de 2014

Prova per a l'obtenció del graduat en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys


El Departament d'Ensenyament convoca les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones de més de 18 anys.

L'objectiu de les proves és que la persona aspirant demostri que ha assolit els objectius i les competències bàsiques del currículum dels ensenyaments d'educació secundària per a les persones adultes.

Per poder fer la proves cal tenir com a mínm 18 anys el dia de realització de l'examen.

Calendari / 2ª Convocatòria de l'any 2014

- Inscripció a les proves: a partir de les 9 hores del 28 d'abril fins al 5 de maig de 2014
- Període per presentar la documentació de l'exempció de la llengua catalana, si escau: del 28 d'abril al 6 de maig de 2014
- Publicació de les llistes provisionals d'admeses i exclosos: a partir del 9 de maig de 2014
- Període per presentar una reclamació i/o la documentació justificativa de la convalidació d'àmbits: durant els sis dies hàbils següents a la publicació de les llistes provisionals
- Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos: a partir del 22 de maig de 2014

Proves:
- examen de l'àmbit cientificotecnològic: 29 de maig de 2014, a les 9.30 h
- examen de l'àmbit social: 29 de maig de 2014, a les 15 hores
- examen de l'àmbit de la comunicació: 30 de maig de 2014, a les 9.30 hores

- Publicació de les qualificacions provisionals: a partir del 17 de juny de 2014
- Període per presentar reclamacions: dins dels quatre dies hàbils següents a la publicació de les qualificacions provisionals
- Publicació de les qualificacions definitives: a partir del 30 de juny de 2014

Més info

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada