dimecres, 25 de febrer de 2015

En 4 anys tots els graduats universitaris tindran el nivell B2.2 d'una tercera llengua amb el programa Parla3El programa Parla3 inclou ajuts econòmics per a l'obtenció de l'acreditació d'aquest nivell avançat d'anglès, francès, alemany o italià

El Govern, juntament amb les universitats, impulsa a partir d’aquest curs 2014-2015 el programa Parla3, amb l’objectiu que en 4 anys tots els graduats de nou accés tinguin el nivell B2.2 d’una tercera llengua (anglès, francès, alemany o italià). El programa inclou diverses modalitats d’ajuts econòmics per a l’obtenció del certificat del nivell B2.2. Així mateix, posa a disposició dels futurs graduats els instruments per formar-se i acreditar aquest nivell avançat d’anglès, francès, alemany o italià.

El programa Parla3 s’estructura en tres fases: avaluació (Avalua’t), formació (Forma’t) i acreditació (Acredita’t), a les quals s’acolliran els estudiants en funció del seu nivell en la tercera llengua escollida.

En la fase Avalua’t, s’ofereix a tots els universitaris de nou accés a un grau la realització d’una prova diagnòstica on-line gratuïta per orientar-los sobre el nivell de coneixement d’anglès, francès, alemany o italià.

Si la prova evidencia que no es té el nivell B2.2, el programa Parla3 inclou una àmplia oferta de cursos formatius (fase Forma’t). En canvi, aquells estudiants que en la prova orientativa obtenen un nivell B2.2, poden aconseguir el certificat corresponent realitzant la prova CLUC, la prova comuna d’acreditació de terceres llengües de les universitats catalanes (fase Acredita’t).

En la fase Acredita’t també es preveu que els estudiants que ja disposen d’un B2.2 acreditat, només han de presentar el certificat corresponent a la universitat on es cursi el grau. Totes els certificats s’han d’ajustar al Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECR), fixat pel consell d’Europa. Els estudiants que segueixin els cursos formatius del Parla3, obtindran l’acreditació de manera automàtica un cop superin el curs corresponent al nivell B2.2.

Convocatòria d’ajuts universals
El programa Parla3 inclou una convocatòria d’ajuts de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) que són de fins a 350 euros per realitzar cursos de formació i de 50 euros per al pagament de la prova CLUC. Els cursos de formació finançats són els corresponents als nivells B1, B2.1 i B2.2.

En totes les modalitats, es tracta “d’ajuts universals ja que no hi ha condició de renda”, segons ha explicat el director executiu de l’AGAUR, Pere Pardo. Sí, en canvi, hi ha condicions en la superació dels cursos i de la prova.

En el cas dels ajuts a la formació, també hi ha requeriments en funció d’on es cursa la formació. Així, els estudiants es poden beneficiar dels ajuts si es matriculen a les escoles d’idiomes de les universitats (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC, UAO), l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

Tot i els ajuts s’abonen un cop es finalitza i se supera el curs corresponent, amb l’excepció dels estudiants beneficiaris d’una beca Equitat en un tram 1 o una beca MECD que rebran l’ajut abans de l’inici de curs. A més, a aquests estudiants, se’ls finançaran també els cursos per al nivell A2.

Per aconseguir que en graduar-se l’any 2018, tots els universitaris de nou accés (independentment del seu nivell inicial de tercera llengua) tinguin el nivell B2.2, un dels requeriments per accedir als ajuts és que el primer curs per obtenir el nivell A2 i B1 s’ha d’haver completat el 15 de febrer el 2016. “Volem incentivar que els que estan en el nivell més baix del coneixement d’una tercera llengua comencin a formar-se ja”, ha subratllat el director general d’Universitats, Lluís Jofre.

Una altra característica d’aquests ajuts és que es poden sol·licitar durant tot l’any, ja que es tracta de convocatòries obertes. La dotació pressupostària dels ajuts se situa entre 3-4 milions d’euros anuals, en funció de les peticions que es realitzin.

Informació als estudiants
Els estudiants poden consultar tota la informació sobre el programa Parla3 al web. A banda de la informació que des de l’inici del curs estan facilitant les universitats. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

PROGRAMA XIII FESTA JOVE