Pàgines

dimarts, 30 d’abril de 2013

El Govern aprova el III Pla general de Formació Professional de Catalunya (2013-2016)

Han presentat avui aquest acord conjuntament amb la memòria de la futura llei de Formació Professional. Totes dues mesures s’emmarquen en el projecte del Govern d’avançar cap a un nou model d’FP que contribueixi a crear ocupació estable i millori la competitivitat de les empreses del país.


III Pla general de Formació Professional (2013-2016)

El III Pla redunda en la idea del Govern d’articular, amb la coordinació dels Departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació, un nou model  d’Orientació, Formació i Qualificació Professional que impulsi la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones, revertint així en una millora de la competitivitat de les empreses. Per fer-ho, el document concreta, des d’una perspectiva pràctica, aspectes clau relacionats amb la integració dels subsistemes d’FP actualment existents –FP Inicial i FP per a l’Ocupació-. Per assolir els seu objectiu general, el III Pla defineix quatre eixos estratègics on incidir:

- La planificació i adaptació de l’oferta formativa integrada a les necessitats del mercat de treball i de les persones.
- L’impuls dels centres de Formació Professional integrats.
- L’organització d’un mecanisme integrat de reconeixement i acreditació de les competències professionals.
- El desenvolupament d’un sistema integrat d’informació i orientació professional.

Aquests eixos, al seu torn, es despleguen en un total de 13 objectius i 26 mesures que s’hauran d’anar fent efectives al llarg dels quatre anys en què es desplegarà el Pla.

+informació

1 comentari: